Tohtorit työllistyvät koulutustaan vastaaviin tehtäviin

Uutisen oletuskuva
Uransa alkuvaiheessa olevat tohtorit ovat vuonna 2013 toteutetun kyselyn perusteella työllistyneet hyvin omaa koulutustasoaan vastaaviin työtehtäviin.

Vuosina 2010 ja 2011 Vaasan yliopistosta valmistuneista tohtoreista 68 % arvioi työnsä vaativuustason vastaavan hyvin koulutustasoa, 18 % arvioi työn vaativuustason hieman koulutustasoa alhaisemmaksi ja 14 % koki vaativuustason olevan selvästi koulutustasoa alhaisemman. Koko Suomen tasolla työttömänä kyselyhetkellä oli 3 % vastanneista.

Tulokset käyvät ilmi Aarresaari-verkoston, akateemisten rekrytointipalveluiden vuonna 2013 toteuttamasta uraseurantakyselystä vuosina 2010 ja 2011 valmistuneille tohtoreille. Kyselyyn vastasi yhteensä 1339 tohtoria ja kyselyn vastausprosentti oli 47,4 %. Kyselyssä selvitettiin tohtoreiden motivaatiota tieteelliseen jatkokulutukseen, tutkimustyön rahoituskanavia, tohtoriksi valmistuneiden työtilanteetta ja heidän arvioitaan tohtorikoulutuksesta.

Kyselyyn vastanneista Vaasan yliopistosta valmistuneista tohtoreista 45 % ilmoitti olevansa töissä yliopistossa. Yksityisellä sektorilla työskentelee 23 % vastanneista. Nykyisiin tehtäviin liittyy väitöskirjan aihe joko osittain tai kokonaan 77 %:lla vastaajista.

Työssä tarvittavista osaamisalueista vuorovaikutustaidot sekä substanssiosaaminen, organisointi- sekä tutkimusosaaminen olivat vastanneiden tohtoreiden mielestä tärkeimmät.

Tärkeimmät motivaatiotekijät tohtoriopintoihin hakeutumiseen olivat kiinnostus tutkimustyötä kohtaan sekä ammatillinen kehittyminen ja tohtoriopintojen luonteva jatke aiemmille opinnoille tai työlle.  Vastanneista 68 % ilmoitti saaneensa parempaa palkkaa tohtorin tutkinnon suorittamisen myötä.

Lue lisää tutkimuksesta Aarresaaren sivuilta.

Mitä mieltä olit jutusta?