Tohtoriohjelmat kiinnostivat jälleen hakijoita – nousua etenkin tekniikassa

Vaasan yliopiston tohtoripromootio vuonna 2018
Vaasan yliopiston tohtoriohjelmat kiinnostivat jälleen hakijoita, syksyn haussa saatiin 136 hakemusta. Hakijamäärä kasvoi etenkin teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa, johon saatiin ennätykselliset 48 hakemusta. Viime vuoden syksyn hausta hakijamäärä kasvoi 29 prosenttia.

Suosituin tohtoriohjelma on edelleen liiketoimintaosaamiseen tohtoriohjelma, johon oli 63 hakijaa. Teknillisten tieteiden tohtoriohjelman hakijamäärä, 48 hakijaa, on kaksinkertainen viime vuoden syksyn hakijamäärään verrattuna. Yhteiskuntatieteellisen tohtoriohjelmaan oli nyt 25 hakijaa.

Kansainvälisiä hakemuksia tohtoriohjelmiin tuli 103. Eniten kansainvälisiä hakijoita on Iranista, seuraavaksi eniten Pakistanista ja Ghanasta.

Tutkijakoulun johtaja, vararehtori Minna Martikainen iloitsee hyvistä hakijamääristä.

− Akateemisen koulutuksen arvostus ja tutkijakoulutuksen kehittäminen näkyvät hakijamäärässä. Vaasan yliopiston tutkijakoulun kansainvälinen tunnettuus on edelleen nousussa.

Martikainen kertoo, että tohtoriohjelmien sisältöjä ja rakenteita on uudistettu. Tavoitteena on liiketoimintaorientoitunut, monialainen ja kansainvälinen tutkijakoulutus. Tutkijakoulun suosioon vaikuttaa myös valmistuvien tohtoreiden hyvä työllistyminen.

− Viimeksi tehtyyn uraseurantakyselyyn vastanneista tohtoreistamme kaikki olivat töissä. Valtaosa heistä toimi johtotehtävissä tai opetuksen ja tutkimuksen parissa, Martikainen kertoo.

Vaasan yliopistossa on kolme tohtoriohjelmaa: liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelma, teknillisten tieteiden tohtoriohjelma sekä yhteiskuntatieteellinen tohtoriohjelma, joka sisältää hallintotieteiden pääaineet sekä viestintätieteet. Tohtoriohjelmista voi valmistua hallintotieteiden, kauppatieteiden, tekniikan tai filosofian tohtoriksi.

Tohtoriohjelmien opiskelijavalinnat tehdään 9. joulukuuta mennessä. Tohtoriohjelmiin haetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Lisätietoja:

Vaasan yliopiston vararehtori Minna Martikainen
P. 029 449 8611 , minna.martikainen@uwasa.fi

Tutkijakoulun koordinaattori Ulla Laakkonen
P. 029 449 8150, ulla.laakkonen@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?