Tohtorikoulutettava Venla Mäntysalo valittu Julkisen sanan neuvoston jäseneksi

Uutisen oletuskuva
Julkisen sanan neuvosto valitsi kokouksessaan 13.11.2014 kaksi yleisön edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaudelle 2015–2017. Varsinaisina jäseninä ensi vuoden alusta aloittavat HTM Venla Mäntysalo (29) Vaasasta ja FT Heikki Kuutti (58) Jyväskylästä. Yleisön edustajaksi Julkisen sanan neuvostoon haki määräaikaan mennessä 102 henkilöä.

Julkisen sanan neuvostossa on 13 jäsentä, joista 8 edustaa joukkoviestintää ja 5 on yleisöä edustavaa jäsentä.  Toimikausi kestää kolme vuotta.

- Yleisöjäseneksi haettiin henkilöä, jolla on asiantuntemusta etiikan ja avoimuuden kysymyksistä ja sananvapaudesta. Koen, että etenkin hallinnon etiikan tutkijana minulla on tähän liittyvää osaamista, kertoo Vaasan yliopiston tohtorikoulutettava Venla Mäntysalo, joka viimeistelee väitöskirjaansa eettisestä hallinnosta kansalaisen näkökulmasta.

Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on vaalia julkisen sanan vastuullista vapautta ja tukea hyvää journalistista tapaa. Vuosittain käsiteltäväksi tulee noin 300 kantelua.

- Neuvoston toiminta on eettisten ongelmien punnintaa käytännössä. Odotan, että neuvoston käsiteltäviksi tulevat asiat ovat vaikeita ja haastaviakin, mutta mielenkiintoisia.

- Ennen ensimmäistä kokousta aion perehtyä aiempiin päätöksiin ja seurata eri medioita juuri tästä näkökulmasta, Mäntysalo kertoo.

Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvosto käsittelee myös toimittajan menettelyä tietojen hankinnassa. Neuvosto ei ole tuomioistuin eikä se käytä julkista valtaa. Kantelun voi neuvostolle tehdä kuka tahansa, jonka mielestä lehdistössä, radiossa tai televisiossa on loukattu hyvää journalistista tapaa.

Mitä mieltä olit jutusta?