Teollisten ratkaisujen innovaatiotoimintaan pureutuva artikkeli palkittiin parhaana

Innovaatiot -kuusi lamppua kuva Rodolfo Clix Pexels
Vaasan yliopiston ja Wärtsilän tutkijoiden artikkeli ”Solution Provider’s Microfoundations in The Development of Product-Service Innovations” on palkittu konferenssin parhaan artikkelin palkinnolla Spring Servitization 2020 -konferenssissa.

Artikkelin kirjoittajat ovat Vaasan yliopiston strategisen johtamisen tutkijatohtori Tuomas Huikkola, professori Marko Kohtamäki, apulaisprofessori Rodrigo Rabetino ja markkinoinnin professori Hannu Makkonen sekä Wärtsilästä Vaasan yliopiston innovaatiotoiminnan erityisasiantuntijaksi lokakuussa siirtyvä filosofian tohtori Philipp Holtkamp.

Palkittu artikkeli keskittyy teollisten ratkaisujen innovaatiotoimintaan, ja erityisesti niihin käytäntöihin joilla innovaatiotoimintaa voidaan tukea.

Tutkijat muistuttavat, että innovaattorit elävät riittävästä määrästä ideoita. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että sadasta ideasta yksi tai kaksi pääsee toteutukseen asti. Tämän vuoksi olennaista on madaltaa kynnystä ideoiden esilletuontiin.

– Tätä voidaan tukea esimerkiksi hyödyntämällä sosiaaliseen mediaan pohjautuvia teknologioita ideoinnissa ja ideoita arvioitaessa. Lisäksi yrityksen johto voi tukea innovaatiotoimintaa paitsi riittävällä resurssoinnilla ja uusilla innovaatiorakenteilla, myös kannustamalla uudenlaisiin avauksiin sekä muokkaamalla organisaation ajattelutapaa, sanoo tutkijatohtori Huikkola.

– Esimerkiksi teknologiayrityksissä ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” mantra voi olla vaarallinen. Sen sijaan ”riittävän hyvä ratkaisu”, ”pienin myytävissä oleva ratkaisu” tai ”lupa epäonnistua” ovat toimivia ohjenuoria innovaattoreille.

Vaasalaistutkijoiden artikkeli on tärkeä, koska se lisää ymmärrystä teollisiin ratkaisuihin liittyvästä innovaatiotoiminnasta.

–  Olemassa oleva kirjallisuus keskittyy yleensä puhtaisiin tuote- tai palveluinnovaatioihin. Nykyään on entistä tärkeämpää, että yritykset ymmärtävät, että uudet innovaatiot pohjautuvat monimutkaisiin tuote-palveluyhdistelmiin. Tämä tulee huomioida innovaatiotoimintaa johdettaessa. Lisäksi tarvitaan organisatoristen rutiinien muutosta, josta ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa, Huikkola huomauttaa.

Konferenssi siirrettiin koronan takia keväältä syksyyn ja pidettiin nyt ensimmäistä kertaa kokonaan virtuaalisena. Spring Servitization Conference on teollisuuden palveluliiketoiminnan tärkeimpiä konferensseja, jolla on tutkimustoiminnan lisäksi vahva käytännön teollisuusfokus. Kolmipäiväisen tapahtuman ohjelmaan sisältyi alan huippujen pitämiä esityksiä niin teollisuudesta kuin tutkimusmaailmastakin.

Lisätiedot

Tutkijatohtori Tuomas Huikkola, strateginen johtaminen, Vaasan yliopisto, puh.  029 449 8448, tuomas.huikkola@uwasa.fi
Professori Marko Kohtamäki, strateginen johtaminen, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8459, marko.kohtamaki@uwasa.fi
Apulaisprofessori (tenure track) Rodrigo Rabetino, strateginen johtaminen, VEBIC-tutkimusalusta, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8451, rodrigo.rabetino.sabugo@uwasa.fi
Professori Hannu Makkonen, markkinointi, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8102, hannu.makkonen@uwasa.fi
FT Philipp Holtkamp, Wärtsilä, philipp.holtkamp@wartsila.fi

Mitä mieltä olit jutusta?