Teknillinen tiedekunta kehittämässä sähköverkkoliiketoimintaa ja sähkökauppaa

Uutisen oletuskuva
Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinat sekä sähköverkkoliiketoiminta ovat globaalisti suurimman muutoksen keskellä sitten sähkön käyttöönoton. Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta on mukana valtakunnallisessa Roadmap 2025 -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda sähköverkkoliiketoiminnan ja sähkökaupan kehityspolku vuosille 2015–2025.
(kuva: flickrcc)

Tämän saavuttamiseksi määritetään vuoteen 2035 asti ulottuva tavoitetila sähkön jakelusta, siirrosta, tuotannosta, myynnistä ja käytöstä Suomessa. Hankkeen painopiste on Suomessa, mutta myös muita markkina-alueita tarkastellaan valmistavan teollisuuden tarpeita ajatellen.

Verkkojen pitkä tekninen käyttöikä korostaa pitkän aikavälin näkemyksen ja teknologiaennakoinnin tarvetta. Lisäksi kilpailukyvyn kannalta on tärkeää pystyä ennakoimaan kehityksen suuntia ja painopisteitä sekä kotimaassa että erityisesti vientimarkkinoilla.

Projektin käytännön toteutuksessa merkittävässä roolissa on koko toimialan työpajatyöskentely. Kolmen ensimmäisen työpajan tuloksena syntyy skenaarioita ja alustava visio työpajan aihepiiristä sekä ajatuksia kehityspolkuihin. Neljännessä työpajassa tulokset kiteytetään visioksi ja laaditaan tiekarttoja visioon pääsemiseksi. Työpajat järjestetään vuoden 2015 aikana pääkaupunkiseudulla, ja niihin kutsutaan osallistujia kaikista sidosryhmistä.

Työpajat ja aiheet:

  • Kick-off & Nykytila ja toimintaympäristö, 26.3.2015 (täynnä)
  • Teknologia, 11.6.2015
  • Sähkömarkkinamallit ja eri toimijoiden roolit nyt ja tulevaisuudessa, 27.8.2015
  • Visio 2035 ja Roadmap 2015–2025, 22.10.2015

Roadmap 2025 -hanke on lähtenyt käyntiin Vaasan yliopiston Sähkö- ja energiatekniikan yksikön aloitteesta, ja yksikkö vastaa ensimmäisen työpajan järjestämisestä. Hanketta koordinoi Merinova Oy, ja toteutuksesta vastaavat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Vaasan yliopisto yhdessä alan keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen rahoittavat Energiateollisuuden Sähkötutkimuspooli, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry ja laaja yritysjoukko.

Mitä mieltä olit jutusta?