Teija Laitinen ja Niina Mäntylä jäseniksi Valtiontalouden tarkastusviraston tieteelliseen neuvostoon: "Tuleva kausi erityisen haastava"

Teija Laitinen ja Niina Mäntylä
Vaasan yliopiston laskentatoimen professori Teija Laitinen ja julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylä on kutsuttu jäseniksi Valtiontalouden tarkastusviraston tieteelliseen neuvostoon tammikuussa 2021 alkavalle kaksivuotiselle toimikaudelle.

Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV, tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta. Valtiontalouden tarkastusviraston tieteellinen neuvosto on asiantuntijaverkosto, jolta tarkastusvirasto pyytää lausuntoja, kommentteja ja koulutusta valtiontalouden tarkastuksen ja valvonnan kehittämiseen ja arviointiin liittyvissä asioissa. Neuvoston jäsenet edustavat tarkastusviraston toiminnan kannalta keskeisiä tieteenaloja.

 – Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen ja haastava erityisesti tulevalla kaudella, kun valtion menovirrat kasvavat voimakkaasti ja tulovirrat ehtyvät. Valtion velkaantuessa sen taloudenpito vaatii erityistä huolellisuutta, ja Valtiontalouden tarkastusviraston rooli tämän huolellisuuden valvonnassa on huomattava, sanoo professori Teija Laitinen, joka on toiminut neuvoston jäsenenä myös edellisen kaksivuotiskauden.

­Julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylälle kausi tieteellisessä neuvostossa on ensimmäinen.

– Valtionhallinnon läpinäkyvyys, tehokkuus ja eturistiriitojen minimointi ovat julkisoikeuden näkökulmasta olennaisia teemoja, ja odotan suurella kiinnostuksella tätä uutta tehtävää, Mäntylä kertoo.

Hän muistuttaa, että Valtiontalouden tarkastusvirasto on tärkeä riippumaton valvontaviranomainen, jonka toiminta vahvistaa kansalaisten luottamusta julkishallintoon.

– Yhteiskunnallisten muutosten dynaamisuus luo haasteita, joissa tieteellisillä asiantuntijaverkostoilla on roolinsa siinä, että julkistalouden valvonta ja ohjaus perustuvat ajankohtaiseen ja monipuoliseen tietopohjaan, Mäntylä sanoo.

Lisätiedot

Teija Laitinen, laskentatoimen professori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8444, teija.laitinen (@) uwasa.fi
Niina Mäntylä, julkisoikeuden apulaisprofessori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8391, niina.mantyla (@) uwasa.fi

Professori Laitinen toimii Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen akateemisessa yksikössä. Apulaisprofessori (tenure track) Mäntylä toimii johtamisen akateemisessa yksikössä, ja hänen tehtävänsä kiinnittyy myös yliopiston lnnovation and Entrepreneurship InnoLab-tutkimusalustaan.

Mitä mieltä olit jutusta?