Technobothnian uusi laboratorio vahvistaa seudun energiaosaamista

Uutisen oletuskuva
Vaasan seudulla sijaitseva Pohjoismaiden suurin energiateollisuuden keskittymä vahvistaa kansainvälisen tason osaamistaan, kun Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian, Vaasan energiainstituutin ja teknologiakeskus Merinovan yhteinen IEC 61850-koulutuspalvelujen kehittäminen monitoimiympäristössä (DEMVE) -hanke pääsee vauhtiin.
Demve-hanke on monen vaasalaisen energia-alan toimijan yhteistyön tulos.

 

Kahden vuoden aikana hankkeen osapuolet rakentavat yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteiseen tutkimuskeskus Technobothniaan uuden sähkötekniikan laboratorioympäristön, jota käytetään eri valmistajien suojaustekniikan yhteiskäytön koulutukseen. Hankkeeseen kuuluu myös laboratorion koulutusohjelmien suunnittelu ja pilotointi. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 850 000 euroa ja se rahoitetaan EU-rahoituksen, kuntien sekä yritysten avulla.

Täydennys- ja jatkokoulutus vahvistuvat

Kaksivuotisen hankkeen aikana rakennettavaan laboratorioon kerätään eri toimittajien suojauslaitteistoja ja siellä tutkitaan niiden välistä kommunikointia. Erityisesti tarkastellaan maailmanlaajuisen tietoliikennestandardin mukaista kommunikointia. Hankkeen aikana kehitettäviä koulutuskokonaisuuksia jatketaan myös hankkeen jälkeen Vaasan energiainstituutin (VEI) palvelutoimintana. Koulutusten sisällöstä vastaavat Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia.

Laboratorion rakentaminen ja koulutusten aloittaminen vahvistavat Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan sekä vaasalaisten ammattikorkeakoulujen asemaa Suomen sähköverkkotekniikan täydennys- ja jatkokoulutuksessa. Hanke tuo lisää näkyvyyttä myös EnergyVaasalle.

– Aiheen tärkeyttä ja ajankohtaisuutta kansallisella tasolla kuvastaa se, että hanke on saanut rahoitusta johtavilta energia-alan yrityksiltä myös Vaasan seudun ja Pohjanmaan ulkopuolelta, kertoo projekti-insinööri Anna-Kaisa Karppinen hanketta koordinoivasta teknologiakeskus Merinovasta.

Apua tiedonsiirto-ongelmaan

Sähköasema-automaatiossa ja hajautetussa energiantuotannossa tarvittavien älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä haittaavat laitteiden väliset ongelmat digitaalisessa tiedonsiirrossa ja -välityksessä. Ongelmat eivät ole kokonaan poistuneet, vaikka sähköasema-automaatiolle määritelty IEC 61850-tiedonsiirtostandardi on laajenemassa maailmanlaajuiseksi tiedonsiirtoprotokollaksi. Nyt alkavan DEMVE-hankkeen avulla vaasalaiset sähkötekniikan osaajat tulevat ratkaisevasti vähentämään ongelmia, joita on eri valmistajien suojaustuotteiden välillä.

– Vaasa on luonteva sijaintipaikka koulutuslaboratoriolle, sillä täällä sijaitsevat Pohjoismaiden merkittävimmät keskijänniteverkkojen suojaustekniikkaa valmistavat reletehtaat: ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio ja nykyisin Schneider Electriciin kuuluva Vamp Oy, kertoo Karppinen.

– Täällä sijaitsee myös useita energiatekniikan järjestelmä- ja komponenttitoimittajia, jotka käyttävät suojareleitä omissa tuotteissaan.

Mitä mieltä olit jutusta?