Tarja Matikan teknostressitutkimus palkittiin parhaana lopputyönä

Tarja Matikka
SIGCHI Finland palkitsi Tarja Matikan pro gradu -työn parhaana ihmisen ja tietotekniikan välistä vuorovaikutusta tutkivana lopputyönä. Matikka opiskeli Vaasan yliopiston digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa.

Matikka tutki tietojärjestelmätieteen pro gradu -työssään teknostressiä tietojärjestelmien käytössä ja sen vaikutusta muutosvastarintaan.

Valintaraadin mukaan Matikan aihe on ajankohtainen ja tärkeä jatkuvasti kiihtyvässä digitalisoituvassa yhteiskunnassamme. Työtä voi suositella luettavaksi kaikille, jotka työskentelevät digitaalisessa työympäristössä. Raadin mukaan opinnäytetyö on poikkeuksellisen ansiokas ja tarjoaa sekä tieteellistä että käytännön tietoa.

− Gradun tulokset olivat mielenkiintoisia ja toivat esiin, miten yksilön kokemus tietojärjestelmien käytössä ja organisaation tuki vaikuttavat teknostressin muodostumiseen ja ennen kaikkea muutosvastarintaan, Tarja Matikka sanoo.

Matikka kertoo voiton olleen mukava yllätys.

− Tunnustus tuntuu hyvin kannustavalta, hän iloitsee.

SIGCHI Finland on jakanut vuodesta 2001 ihmisen ja tietotekniikan välisen vuorovaikutuksen alueella tehdyn parhaan maisteritason lopputyön palkinnon. Yhdistys edistää ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimusta ja opetusta sekä yhdistää alasta kiinnostuneita ihmisiä Suomessa.

Voittaja julkistettiin SIGCHI Finlandin syysseminaarin yhteydessä 22. lokakuuta. Palkinnon aikaisemmat voittajat löytyvät osoitteesta: www.sigchi.fi/opinnayte_historia .

Linkki pro gradu -työhön:

osuva.uwasa.fi/handle/10024/10974

Lisätietoja:

Työn ohjaaja Juho-Pekka Mäkipää
Yliopisto-opettaja, tietojärjestelmätiede
Vaasan yliopisto
P. 029 449 8151, juho-pekka.makipaa@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?