Taloudellista lukutaitoa ja ylivelkaantumista käsittelevälle tutkimukselle Suomen Akatemian ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston taloustieteen ja talousoikeuden yksikön professori Panu Kalmi ja työryhmä on saanut Suomen Akatemialta 230 558 euron tutkimusrahoituksen neljäksi vuodeksi. Tutkimus käsittelee taloudellisen lukutaidon ja taloudellisen käyttäytymisen välisiä yhteyksiä.
(Kuva: flickrCC)

– Tutkimme, ylivelkaantuvatko taloudellisesti lukutaitoiset henkilöt pienemmällä todennäköisyydellä kuin sellaiset henkilöt, joiden on vaikea ymmärtää taloudellisia asioita. Tutkimme myös, pystytäänkö taloudellista lukutaitoa edistämään koulutuksen avulla, Kalmi kertoo.

Tutkimuksen muodostaa kansallisesti edustava aineisto taloudellisesta lukutaidosta Suomessa. Se tarjoaa ensimmäistä kertaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa suomalaisten kuluttajien taloudellisesta lukutaidosta.

– Keräämme myös kokeellista aineistoa taloudellisen koulutuksen ja käyttäytymisen välisistä yhteyksistä ja miten vakuutukset voivat estää ylivelkaantumisen. Lisäksi puutumme kohdennetusti sellaisten nuorten toimintaan, joilla on erityinen riski velkaantua. Tarkastelemme, vähentääkö taloudellinen koulutus heidän velkaantumistaan.

Lisäksi samaan tutkimuskonsortioon kuuluva Tampereen yliopiston professori Olli-Pekka Ruuskasen työryhmä sai Akatemian rahoitusta 291 973 euroa.

Mitä mieltä olit jutusta?