Syksyn yhteishaun tulokset julkaistu

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston kauppatieteelliseen tiedekuntaan on korkeakoulujen syksyn yhteishaussa valittu uusia opiskelijoita. Tammikuussa 2015 alkavasta koulutuksesta oli haettavana 20 opiskelupaikkaa, joista vähintään 12 (60 %) oli varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.

Kauppatieteelliseen tiedekuntaan tuli syksyn haussa kaikkiaan 620 hakemusta. Hakijamäärä on korkea ja kasvoi vielä edellisestä vuodesta lähes 4 %. Hakijoista 399 oli asettanut Vaasan yliopiston ensisijaiseksi hakukohteekseen yhteishaussa.

Vaasan yliopisto oli ensimmäinen korkeakoulu, joka käytti mahdollisuutta ottaa käyttöön kiintiön ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Opiskelijaksi hyväksyttiin tavoiteltu määrä ensikertalaisia, 60 %. Kaikista hakijoista ensikertalaisia oli n. 70 %.

Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aikaisemmin suorittanut korkeakoulututkintoa suomalaisessa korkeakoulussa. Ensikertalaisia ovat myös hakijat, jotka eivät ole ottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa vastaan syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta.

– Kiintiön käyttöönotto tuntui luontevalta, koska syksyn haku on alusta saakka ollut suunnattu nimenomaan syksyn uusille ylioppilaille ja varusmiespalveluksesta tammikuussa kotiutuville. Tiedekunnassa ollaan tyytyväisiä, että kiintiöinnillä oli haluttu vaikutus, ja tavoiteltu määrä ensikertalaisia tuli hyväksytyksi, kertoo Kauppatieteellisen tiedekunnan koordinaattori Miia-Leena Mikkilä.

Kevään 2015 yhteishaussa kiintiöt eivät ole käytössä Vaasan yliopiston hakukohteissa. Tilanne kuitenkin muuttuu keväällä 2016, mikäli hallituksen esityksen mukaiset lakimuutokset hyväksytään eduskunnassa. Esityksen mukaan korkeakoulut olisivat jatkossa velvoitettuja varaamaan osan opiskelupaikoista ensikertalaisille.

Opiskelijaksi hyväksytyt saavat opiskeluoikeuden kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Valinta perustui hakijoiden ylioppilastutkintotodistuksesta saamiin pisteisiin.

Syksyn haussa ovat mukana johtamisen ja organisaatioiden, kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin sekä talousoikeuden koulutusohjelmat.  Opinnot alkavat 7.1.2015.

Kyseessä oli ensimmäinen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen haku, jossa hakeminen tapahtui uuden sähköisen hakujärjestelmän kautta Opintopolku.fi -palvelussa.

Mitä mieltä olit jutusta?