Syksyn opiskelijavalinta Vaasan yliopiston kauppatieteiden opintoihin käynnistyi

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta on mukana syksyn yhteishaussa.

Haku korkeakouluihin uudistuu

Syksyn yhteishaku korkeakouluihin käynnistyi maanantaina 8.9. klo 8.00. Kyseessä on ensimmäinen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen haku. Haussa on mukana neljä yliopistoa ja 22 ammattikorkeakoulua. Hakuaika päättyy 22.9. klo 15.00.

Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen yliopiston ja ammattikorkeakoulun hakukohteeseen. Hakukohteet asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen, jota ei voi hakuajan jälkeen enää muuttaa. Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa. Paikan voi saada korkeimmalle priorisoidusta koulutuksesta, johon valintapisteet riittävät. Yliopistot voivat myös halutessaan varata opiskelupaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa tavoitteleville hakijoille.

Hakemus tehdään uudessa Opintopolku-palvelussa. Opintopolku on Opetushallituksen ylläpitämä sähköisen asioinnin palvelu, jonka kautta jaetaan tietoa koulutustarjonnasta ja koulutukseen hakeutumisesta esi- ja perusopetuksesta lähtien korkeakouluihin ja aikuiskoulutukseen saakka.

Vaasan yliopisto varaa opiskelupaikkoja ensikertalaisille

Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta on mukana syksyn yhteishaussa. Tammikuussa 2015 alkaviin opintoihin on tarjolla 20 opiskelupaikkaa. Opiskelijaksi hyväksytyt saavat opiskeluoikeuden kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Syksyn haussa ovat mukana johtamisen ja organisaatioiden, kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin sekä talousoikeuden koulutusohjelmat.

Vaasan yliopisto on ensimmäinen korkeakoulu, joka ottaa käyttöön kiintiön ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. 20 aloituspaikasta vähintään 12 paikkaa varataan ns. ensikertalaisille hakijoille. Ensikertalaiseksi katsotaan sellainen hakija, joka ei ole aikaisemmin suorittanut korkeakoulututkintoa suomalaisessa korkeakoulussa. Ensikertalaisia ovat myös sellaiset hakijat, jotka eivät ole ottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa vastaan syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta. Tavoitteena on parantaa ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien asemaa. Kevään 2015 yhteishaussa kiintiöt eivät kuitenkaan ole käytössä.

Kauppatieteellisen tiedekunnan syksyn valinta perustuu ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien pisteiden yhteismäärään, valintakoetta ei järjestetä.  Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 25.11. Opinnot alkavat 7.1.2015.

Mitä mieltä olit jutusta?