Syksyn opiskelijahaku käynnissä

Uutisen oletuskuva
Syksyn yhteishaku tammikuussa 2016 alkaviin korkeakouluopintoihin käynnistyy tiistaina 8.9. klo 8.00. Vaasan yliopistoon on mahdollista hakea kauppatieteellisen alan opintoihin sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan. Haku tapahtuu sähköisesti Opintopolku-palvelussa viimeistään 22.9. klo 15.00.

Haku ylioppilaille kauppatieteelliseen tiedekuntaan

Kauppatieteelliseen tiedekuntaan valitaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon 20 uutta opiskelijaa. Syksyn haussa ovat mukana johtamisen ja organisaatioiden, kansainvälisen liiketoiminnan sekä markkinoinnin kandidaattiohjelmat. Aloituspaikoista vähintään 12 paikkaa varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.

Kauppatieteellisen tiedekunnan syksyn valinta perustuu ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien pisteiden yhteismäärään, valintakoetta ei järjestetä. Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.

Syksyn haussa kaksi maisteriohjelmaa

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan valitaan 20 opiskelijaa. Opetus toteutetaan pääosin Helsingissä. Maisteriohjelman toteuttamisesta ja sisällöstä vastaa Vaasan yliopisto. Ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat hallintotieteiden maisterin tutkinnon (120 op), jonka pääaine on sosiaali- ja terveyshallintotiede.  Koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhoitoalan hallinnollista, taloudellista ja johtajaosaamista sekä esimiesvalmiuksia ja kouluttaa osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveydenhoitoalalle.

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma keskittyy kasvavan organisaation strategiseen johtamiseen liiketoiminta- ja henkilöstönäkökulmasta. Kasvuyrityksen johtamisen maisteriopinnot antavat valmiudet toimia eri toimialojen kehittyvissä yrityksissä, niin pienissä kuin isoissakin, joissa tarvitaan laaja-alaista teoreettista näkemystä ja käytännön johtamisosaamista. Modernit opetusmetodit, joustavat opintojärjestelyt, intensiivijaksoina järjestettävä lähiopetus ja verkkokurssit mahdollistavat kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamisen myös motivoituneille työelämässä oleville opiskelijoille. Lähiopetus järjestetään pääosin perjantai-iltaisin ja lauantaisin Seinäjoella. Maisteriohjelmaan valitaan 25 uutta opiskelijaa. Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmaan tähtääviin kauppatieteiden kandidaatin opintoihin on mahdollista hakea syksyn yhteishaussa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.

Lisätietoja:
Hakukoordinaattori Jaana Pulkkinen, puh. 029 449 8166
Lisätietoja hausta saatavilla yliopiston sivuilla osoitteessa: /fi/for/prospective/

Mitä mieltä olit jutusta?