Syksyn opintokokonaisuuksissa vielä paikkoja vapaana

Uutisen oletuskuva
Ilmoittaudu nopeasti ja varaa paikkasi. Opinnot alkavat pian.

Huom! Voit ilmoittautua myös yksittäisille opintojaksoille. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet kurssikuvauksissa.

Liiketoimintaosaaminen energia-aloilla, syksy 2014 - kevät 2015, 25–26 op

  • Liiketoimintaosaaminen energia-aloilla -opintojen tavoitteena on antaa perustiedot ja näkökulmia energia-alojen liiketoiminnasta. Energia-aloiksi lasketaan esimerkiksi energian tuotantoon, jakeluun ja myyntiin erikoistuneet yritykset, sekä alalle teknologiaa valmistavat tai palveluja tarjoavat yritykset. Koulutuksessa yhdistyvät energian tuotanto ja liiketalous johtamisen, markkinoinnin ja kustannuslaskennan muodostamana kokonaisuutena.
  • Koulutus sopii erityisesti työssään energia-asioiden kanssa tekemisissä oleville henkilöille sekä kaupallisen alan opiskelijoille.


Opintojen rakenne:
aySATE2020 Energy Production, 5 op*
ayTOIK2045 Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op*
ayTUTA1110 Kestävä energialiiketoiminta, 5 op
ayJOHT1008 Value Chains and Business Models in the Energy Sector 5 op
ayMARK1005 Markkinointi sähkömarkkinoilla, 5 op
ayLASK1009 Cost Accounting in Energy Business, 5 op

 

Viestintätieteiden opintokokonaisuus, syksy 2014 - kevät 2015, R, VO, 25 op

  • Viestintätieteiden opinnot valmentavat tarkastelemaan viestintäprosessia ja tiedonvälitystä soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen ja multimediaviestinnän näkökulmista. Monitieteistä viestinnän ja medioiden tarkastelua tarvitaan erityisesti nyt, kun yhteiskunnassa on käynnissä moniulotteinen ja ristiriitainen mediamuutos. Informaatio- ja viestintäteknologia kehittyy ja monipuolistuu, mutta samaan aikaan mediakenttä sirpaloituu ja viihteellistyy. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia tämän kokonaisuuden hallintaan. Monitieteinen viestinnän ja medioiden tarkastelu antaa pohjaa tieteellisesti perustellulle käytännönläheisyydelle ja kriittiselle ajattelulle. Siinä on oma paikkansa niin viestintäteknisille taidoille kuin kokonaisnäkemykselle medioista. Viestintätieteiden opinnot antavat valmiuksia monenlaisiin viestintä- ja media-alan tehtäviin.
  • Perusopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen ja multimediaviestinnän keskeisiin käsitteisiin ja saanut alalla vaadittavia perustaitoja.

Opintojen rakenne:
ayVINE0001 Johdatus viestinnän tutkimukseen, R, VO, 5 op
ayVINE0003 Viestintä digitalisoituvassa maailmassa, R, VO, 5 op
ayTEVI1001 Terminologisen tutkimuksen perusteet, R, VO, 5 op
ayVINE1002 Digitaalisen median viestintäsovellukset I, R, VO, 5 op
ayVINE1004 Erikoisalaviestintä, R, VO, 5 op

 

Julkisen toiminnan perusteet, syksy 2014 - kevät 2015, 25 op

Opintojen rakenne:
ayALUE1008 Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä, 5 op
aySOTE1007 Hyvinvointipalvelut uudistuvassa toimintaympäristössä, 5 op
ayFILO1001 Filosofian perusteet, 5 op
ayHALA1002 Esimiestyö ja johtajuus, 5 op
ayJOIK1013 Hallinto ja oikeus, 5 op

 

 

Talousoikeuden perusopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, 25 op

  • Talousoikeuden perus- ja aineopintojen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva liiketoiminnan keskeisistä oikeudenaloista. Monet opintojaksot on muodostettu liiketoimintakeskeisesti perinteisistä oikeudellisista jaotteluista poiketen.
  • Talousoikeuden perusopinnot koostuvat neljästä kaikille pakollisesta kurssista: talousoikeuden perusteet, sopimusoikeus, organisaatio-oikeus ja vero-oikeus. Sopimusoikeuden ja vero-oikeuden kurssia on mahdollista laajentaa yhdellä opintopisteellä, lisätietoja annetaan kyseisten kurssien luennoilla. Perusopintojen tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva liikejuridiikan keskeisistä oikeudenaloista.

Opintojen rakenne:
ayTOIK1008 Talousoikeuden perusteet, 6 op
ayTOIK1009 Sopimus- ja korvausoikeus, 6 op
ayTOIK1010 Sopimusoikeuden lisäsuoritus, 1 op *)
ayTOIK1011 Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK1012 Vero-oikeus, 6 op
ayTOIK1013 Vero-oikeuden lisäsuoritus, 1 op *)
*) Lisäpistesuoritus joko sopimusoikeudesta tai vero-oikeudesta

Talousoikeuden aineopinnot, syksy 2014 - kevät 2015, 25 op

Opintojen rakenne:
ayTOIK2039 Markkinaoikeus, 7 op
ayTOIK2030 Henkilöstöoikeus, 6 op
ayTOIK2045 Ympäristö- ja energiaoikeus, 6 op
ayTOIK2046 Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi, 6 op

 

Johtamisen juridiikan opintokokonaisuus, syksy 2014 - kevät 2014, 25 op

Opintojen rakenne:
ayTOIK1008 Talousoikeuden perusteet, 6 op
ayTOIK2030 Henkilöstöoikeus, 6 op
ayTOIK1011 Organisaatio-oikeus, 6 op
ayTOIK2015 Johtamisen juridiikan verkkokurssi, 7 op

Mitä mieltä olit jutusta?