Suosittua sijoitusta pidetään usein myös vastuullisena

Vastuullinen sijoittaminen kuva Pixabay

Piensijoittajat pitävät sijoitusten eettisyyttä ja vastuullisuutta tärkeinä. Eettisyyden määrittely ei kuitenkaan ole sijoittajille helppoa, käy ilmi soveltavan filosofian professori Tommi Lehtosen tutkimuksesta.

– Sijoittajat pitävät eettisinä sijoituksia, jotka ovat muutenkin suosittuja sijoituskohteita, Lehtonen kertoo.

Suomen Osakesäästäjien jäsenistölle tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajien kymmenen suosituimman sijoituskohteen lista oli hyvin samanlainen kuin eettisinä ja vastuullisina pidettyjen sijoitusten.

– Molemmilta listoilta löytyi kuusi samaa yritystä: Nordea, Nokia, Fortum, UPM, Kone ja Neste.

Lehtonen tulkitseekin tämän niin, että sijoittajat tulkitsevat omia sijoituspäätöksiään niin, että ne sopivat yhteen heidän eettisten ja yhteiskunnallisten asenteidensa kanssa.

Kuuden edellä mainitun yrityksen lisäksi vastuullisimpina pidettyjen sijoituskohteiden joukossa olivat myös kestävän kehityksen yritystoimintaa kehittävä Loudspring, Wärtsilä, Metsä Group, Ilmasto ja ympäristörahasto sekä Koneen kanssa jaetulla kymmenennellä sijalla Kesko.

Eettisyyden määrittely ei ole ongelmatonta

Kaksitoista prosenttia tutkimuksen vastaajista kertoi omistavansa eettisiä sijoituksia. Eettisinä pidettiin yrityksiä, jotka toimivat uusiutuvan energian, ilmastomuutoksen hillitsemisen, luonnonvarojen järkevän käytön, ruokahävikin estämisen sekä terveyden ja hyvinvoinnin aloilla.

Eettisesti kyseenalaisina pidettiin etenkin ase- ja tupakkateollisuutta. Myös öljyteollisuutta, turkiksia, huumeita, lääkeyhtiöitä, pikavippifirmoja, perintäalaa, uhkapelejä ja lentoteollisuutta pidettiin ongelmallisina.

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että yrityksen eettisyyden määrittely ei ole aina yksinkertaista tai ongelmatonta sijoittajille. Eettisinä pidettyjen sijoitusten joukossa oli myös sellaisia yrityksiä, jotka ovat esiintyneet uutisissa kielteisessä valossa.

Lehtosen tekemään tutkimukseen liittyi asennekysely ja täydentäviä haastatteluja. Kysely toteutettiin loppuvuonna 2018. Vastauksia saatiin 1355, mikä on lähes viisi prosenttia Suomen Osakesäästäjien jäsenistöstä. Yli tuhat vastaajaa luonnehti omin sanoin omaa sijoittamistapaansa. Vastaajat olivat eri puolelta Suomea, 29 prosenttia heistä oli pääkaupunkiseudulta. Vastaajilla oli paljon sijoittajakokemusta, liki puolet vastaajista oli sijoittanut yli 20 vuoden ajan. Valtaosa vastaajista oli miehiä. Tutkimustulosten mukaan miesten ja naisten vastaukset eivät kuitenkaan juuri eronneet toisistaan, myöskään koulutustausta ei tuonut isoja eroja vastauksiin.

Teksti RIIKKA KALMI

Tietolaatikko

Artikkeli on julkaistu Vaasan yliopistolehti Vox cordisissa.

Mitä mieltä olit jutusta?