Sosiaaliset suhteet edistävät hyvää vanhuutta

Uutisen oletuskuva
Suomessa on yli miljoona ikääntynyttä kansalaista, joista suurin osa elää itsenäisesti. Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä kasvaa voimakkaasti tulevaisuudessa. Minä & tiede -luennolla pohdittiin, millainen on hyvä vanhuus.
(kuva: flickrcc)

Vaasan yliopiston yliopistonlehtori, dosentti Seija Ollila ja VTT, dosentti Fredrica Nyqvist Åbo Akademista avasivat torstain yleisöluennolla osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden merkitystä hyvään ikääntymiseen.

Osallistuminen on tärkeää

Vanhukset voivat osallistua omien palvelujensa suunnitteluun, oman asiansa käsittelyyn asiakkaana ja palveluiden laadun arviointiin. Käytännössä tämä voi tapahtua esimerkiksi vanhusneuvostojen tai kansalaisraatien kautta.

- Osallisuus on tunne yhteenkuuluvuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa, Ollila kertoo.

Onnistunut ja aktiivinen vanheneminen on myönteinen prosessi, jota tuetaan yksilöllisillä palveluilla.

- Osallistumisella on myönteinen vaikutus hyvinvointiin. Se ehkäisee masennusta ja toimii voimavarana.

Yksinäisyys on vaarallista

Hyvä vanhuus muodostuu fyysisestä aktiivisuudesta, hyvistä ruokailutottumuksista, elämän merkityksellisyydestä ja sosiaalisesta yhteisöllisyydestä ja tuesta.

- Tutkimukset osoittavat selvästi, että sosiaaliset suhteet edistävät terveyttä enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä, Nyqvist kertoo.

Yksinäisyys, joka on yleistä etenkin yli 85-vuotiailla ja laitoshoidossa olevilla, on vaarallista. Se lisää muun muassa verenpainetta, alttiutta Alzheimerin tautiin ja vähentää elämänlaatua.

- Yksinäisyyttä voidaan vähentää toimimalla ryhmässä. Tehdään yhdessä jotain kivaa ja kiinnostavaa. Usein kyse on hyvinkin pienistä asioista, tervehtimisestä ja siitä, että tulee huomatuksi, kertoo Nyqvist.

Keinoja yksinäisyyden lievittämiseen

Nyqvistin mukaan etenkin laitoshoidossa olevien vanhusten yksinäisyyttä voidaan lievittää lisäämällä mahdollisuuksia osallistumiseen, kouluttamalla henkilökuntaa ja hyvällä johtamisella.

- Kotona asuvien yksinäisyyttä voidaan estää yhteisöllisyyttä edistämällä sekä pitämällä huolen siitä vanhuksen itsemääräämisoikeudesta, sanoo Nyqvist.

Pohjanmaalla ovat vanhukset voivat osallistua muun muassa Hyvän olon -päivään Botniahallissa ja yhteisille eläkelounaille.

Tulokset perustuvat muun muassa Vaasan yliopiston, BoWerin, THL:n ja Åbo Akademin yhteisiin hankkeisiin.

Vaasassa klo. 18 alkavat luennot pidetään kerran kuussa, torstaisin Vaasan pääkirjastossa. Minä & tiede -luennot pidetään tiistaisin Seinäjoella, pääkirjastossa osana Seinäjoen yliopistokeskuksen Tehoa tieteestä -luentoja.

Lue lisää Minä & tiede-luennoista sekä tulevista aiheista

Mitä mieltä olit jutusta?