Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman uudet opiskelijat valittu

opiskelijoita Vaasan yliopistolla
Vaasan yliopiston Helsingissä toteutettavan sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman uudet opiskelijat on valittu. Koulutuksessa aloittaa 20 uutta opiskelijaa tammikuussa.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma on ollut hyvin suosittu useana vuonna. Ohjelma oli tänä vuonna haussa kuudetta kertaa. Syksyn yhteishaussa ohjelmaan tuli 264 hakemusta.

Maisteriohjelma huomioi erityisesti työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden tarpeet, ja opetuksessa hyödynnetään joustavia opetusmenetelmiä sekä verkko-opetusta. Opinnot vahvistavat johtamisvalmiuksia sekä lisäävät opiskelijoiden hallinnollista ja taloudellista osaamista. Valmistuvat suuntaavat usein alan johtotehtäviin.

− Maisteriohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Yleisen sote-asiantuntijuuteen kohdistuvan hyvän kysynnän lisäksi tilanteeseen on vaikuttanut se, että koulutus on työelämälähtöistä. Sisältöjen kehittäminen on sidottu laadukkaaseen ja ajan hermolla elävään tutkimukseen, korostaa sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Harri Jalonen.

Valinta perustui hakijan aikaisempaan korkeakoulututkintoon sekä yliopisto-opintoihin, ohjelmaan ei järjestetä valintakoetta. Kaikki syksyn yhteishaussa hakeneet saavat tiedon valinnan tuloksesta sähköpostitse sekä Oma Opintopolku -palvelusta. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 4. joulukuuta.

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat kick off -tilaisuudella 13. tammikuuta.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Harri Jalonen
puh. 029 449 8596, harri.jalonen@uwasa.fi

Koulutusvastaava Marja Vettenranta
puh. 029 449 8175, marja.vettenranta@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?