Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisterikoulutus alkaa Helsingissä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ovat tehneet sopimuksen sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman käynnistämisestä ja toteutuksesta Helsingissä. Opiskelijavalinta suoritetaan syksyllä 2015.
Sopimuksen allekirjoitustilaisuus.

Hallintotieteiden maisterin tutkintoon johtavan, sosiaali- ja terveyshallintotieteen alan kaksivuotisen maisteriohjelman koulutus alkaa Helsingissä vuoden 2016 alussa. Vaasan yliopisto vastaa maisteriohjelman sisällöstä, toteutuksesta ja opiskelijavalinnasta. Opiskelijat ovat Vaasan yliopiston varsinaisia tutkinto-opiskelijoita.

Tutkintoon hakeutuvalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto sekä ohjelman koulutusalaan liittyviä yliopisto-opintoja. Soveltuvia korkeakoulututkintoja ovat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot sekä yhteiskuntatieteellisen tai terveystieteiden alan yliopistotutkinnot. Hakukelpoisuus määritellään tarkemmin ohjelman valintaperusteista päätettäessä Vaasan yliopiston sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.

Pääosin Helsingissä toteutettavan koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhoitoalan hallinnollista, taloudellista ja johtajaosaamista sekä esimiesvalmiuksia ja kouluttaa osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveydenhoitoalalle.

Mitä mieltä olit jutusta?