Sivuainehaku tuotantotalouteen

Uutisen oletuskuva
Sivuaineopiskelu tuotantotaloudessa on rajoitettu lukuvuodesta 2014-2015 lähtien. Rajoitetun sivuaineopiskelijoiden määrän vuoksi sivuaineeseen tulee erikseen hakea ja vain sivuaineoikeuden saaneet voivat suorittaa sivuaineen tai opintojaksoja, joihin on rajoitettu osallistuminen.

Ensimmäinen mahdollisuus hakea sivuaineoikeutta järjestettiin elo-syyskuussa 2014. Sen jälkeen haku tuotantotalouden sivuaineeseen on kerran vuodessa, marras-joulukuun vaihteessa. Seuraavan kerran haku on 24.11.-7.12.2014.

Tuotantotalouden sivuaineeseen voivat siis hakea 24.11.-7.12.2014. ne opiskelijat, jotka ovat haluavat suorittaa tuotantotalouden sivuaineen kevätlukukaudesta 2015 lähtien. Haku tapahtuu WebOodissa viimeistään 7.12.2014 ilmoittautumalla TUOTANTOTALOUS–nimiseen kokonaisuuteen.

Hakuvaiheessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna Yrityksen reaaliprosessit –opintojakso. Syksyllä 2014 järjestettävän Yrityksen reaaliprosessit –opintojakson suoritus huomioidaan sivuainevalinnassa, mikäli opiskelija suorittaa opintojakson tentillä, joka on 7.11. (tämä on ensimmäinen tenttikerta syksyn kurssista).

Valinnasta ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostitse. Tuotantotalous myöntää haun perusteella sivuaineoikeuden vuosittain noin 20 opiskelijalle. Heistä teknillisen tiedekunnan opiskelijoita on noin 10 opiskelijaa ja muiden tiedekuntien opiskelijoita enintään 10 opiskelijaa. Valinnassa painotetaan opintomenestystä (kaikkien opintojen keskiarvo; huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä rekisteriin kirjatut suoritukset). Opintojaksokuvauksissa ilmoitetaan erikseen opinnot, joihin on rajoitettu osallistuminen.

Tuotantotalouden sivuaine 25 op lukuvuonna 2014-2015

- TUTA2160 Basic Course in Logistics                                                           5
- TUTA1060 Tuotanto- ja palvelutoiminnan laatu                                         5
- TUTA2170 Tuotannonohjaus, peruskurssi                                                  5
- TUTA2200 Tuotekehitys- ja innovaatioprosessit                                        5
- Valitse lisäksi vähintään 5 op tuotantotalouden perus- tai aineopintoja     5

(Sivuaineen voi suorittaa myös aikaisemman opinto-oppaan mukaisena, jos sivuaine on jo aloitettu aikaisemmin)

Mitä mieltä olit jutusta?