Seminaari: Sosiaaliset innovaatiot vaativat uskallusta

Uutisen oletuskuva
Pohjalaiset hyvinvoinnin osaajat järjestivät osallisuutta koskevan ajankohtaisseminaarin 23.5.2014 Vaasassa. Seminaarin pääpuheenvuoron piti Centre for Welfare Reformin johtaja Simon Duffy Iso-Britanniasta.
(kuva: flickrcc)

Duffy kertoi seminaarissa Iso-Britanniassa viimeaikaisesta yhteiskunnan kehityksestä. Maassa on tehty muun muassa suuria leikkauksia sosiaaliturvaan.

– Yksi erittäin merkittävä vaikutus on ollut sosiaalisten etuuksien sitominen indeksiin, joka on ollut pienempi kuin talouden yleinen kasvu. Tämä on johtanut etuuksien jatkuvaan pienenemiseen, Duffy kertoo.

Byrokratian määrä on Britanniassa kasvanut ja samalla ihmiset kokevat saavansa huonoa kohtelua julkisissa palveluissa.

– Kehityksestä kertoo paljon myös se, että vaikka Iso-Britannia on maailman seitsemänneksi suurin talous, maassa on yli puoli miljoonaa ruokapankkien apua tarvitsevaa.

Duffyn mukaan hyvinvointiyhteiskunnan kehittyminen vaatii sosiaalisia innovaatioita.  Sosiaaliset innovaatiot ovat käytäntöön vietyjä keksintöjä, jotka vaikuttavat myönteisesti ihmisten elämään vastaamalla heidän sosiaalisiin tarpeisiinsa

– Sosiaaliset innovaatiot vaativat nöyryyttä, uskoa ja inspiraatiota. Parhaat innovaatiot perustuvat ajatukseen kaikkien tasa-arvoisuudesta. Innovaatiot tulevat yksilöiltä ja yhteisöiltä, eivät hallituksilta, Duffy painottaa.

Seminaarissa kuultiin myös järjestöjen ja kuntalaisten puheenvuorot. Osallisuutta pahiten uhkaavaksi tekijäksi koettiin yksinäisyys, joka on myös samalla ihmisten kipeimpiä ongelmia.

– Sairautensa kanssa voi pärjätä, jos ei joudu olemaan yksin, vaan ympärillä on läheisiä ihmisiä ja perhe, eräs osallistuja kertoo.

Kansalaisraadeilla on iso merkitys kuntalaisten osallisuuden lisäämisessä. Kansalaisraadit ovat myös kanava sosiaalisten innovaatioiden esiintuomiseksi. Ihmisillä on halua vaikuttaa ja ottaa vastuuta.

Seminaarin järjestämisestä vastasivat BoWer – Pohjanmaan hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja innovaatioverkosto, Vaasan yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Vaasan yksikkö, Åbo Akademi, Vaasan ammattikorkeakoulu, ammattikorkeakoulu Novia, Vaasan sairaanhoitopiiri, Vaasan seudun yhdistykset ry, Autismin kirjon pohjalaiset ry ja Solid Youth -hanke.

Mitä mieltä olit jutusta?