Seminaari käynnistää Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen tutkimushankkeen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa järjestetään tänään seminaari, joka käynnistää Svenska Kulturfondenin rahoittaman tutkimushankkeen.

Svenska kulturfondenin rahoitus on 100 000 € ja hanke toteutetaan Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen Monikielisyysinstituutin alaisuudessa. Hankkeen vastuullinen johtaja on professori Siv Björklund (VY) ja hankkeen muut vastuulliset tutkijat ovat professori Ria Heilä-Ylikallio (ÅA) sekä professori Monica Axelsson (Tukholman yliopisto). Lisäksi hanke työllistää kolme projektitutkijaa edellä mainituista kolmesta yliopistosta.

Skrivkompetens-hankkeessa tutkitaan erilaisissa kieliympäristöissä opiskelevien peruskoululaisten ja lukiolaisten ruotsinkielistä kirjoittamisen taitoa. Tavoitteena on ruotsinkielisen kirjakielen kehityksen tukeminen. Kirjoittaminen on moniulotteinen prosessi, joka näkyy myös ympäröivässä yhteiskunnassa. Suomessa ajankohtaista on uusien kirjoittamisen taitojen kehittäminen (vertaa voimassa oleva hallitusohjelma, opetussuunnitelmauudistus (OPS2016) sekä ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen). Lisäksi sekä Suomessa että Ruotsissa keskustellaan tällä hetkellä aktiivisesti siitä, että oppilaiden sekä opiskelijoiden tekstitaito on heikkenemässä.

Hankkeessa selvitetään miten peruskoululaisten ja lukiolaisten kirjoittamisen taidot kehittyvät peruskielitaidosta ns. koulukieleen, eli koulussa käytettävään kieleen. Huomio kohdentuu muun muassa eri-ikäisten oppilaiden kirjoitettuihin teksteihin genre- ja tekstianalyysin pohjalta. Lisäksi hankkeessa selvitetään oppilaiden kirjoittamisen taitoja ja kehitystä vertaamalla oppilaiden eri kielitaustoja (ruotsi ensikielenä ja toisena kielenä) sekä Suomessa että Ruotsissa saatuja tutkimustuloksia.

Mitä mieltä olit jutusta?