Seminaari ja kirja Pohjanmaan hyvinvoinnista

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa järjestettiin syyskuun 22. päivä Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa -seminaari, jossa pohdittiin pohjalaisen hyvinvoinnin nykytilaa, kehittämishaasteita sekä tulevaisuuden näkymiä seminaarin teeman mukaisesti monen eri äänen kautta.
Hallituksen tehtävänä on eriarvoisuuden ja köyhyyden poistaminen, kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri toteaa.

Seminaarin avasi maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri. Kumpula-Natri esitteli avauspuheenvuorossaan mm. hallituksen panostuksia hyvinvointiin, joita ovat esimerkiksi perustoimeentulon korotus, uusi vanhustenpalvelulaki ja vanhempien osa-aikatyön mahdollisuuksien lisääminen.

Kirja Pohjanmaan hyvinvoinnista

Seminaarissa julkistettiin sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Pirkko Vartiaisen ja THL:n kehittämispäällikkö Maritta Vuorenmaan toimittama kirja "Kohti sosiaalisesti kestävää hyvinvointia. Näkökulmia Pohjanmaalta."

– Kirjassa katsotaan tilastojen taakse ja pohditaan pohjalaista hyvinvointia syvällisemmin, Vartiainen kertoo.

Kirjassa yhteensä 28 asiantuntijaa avaa ikkunoita pohjalaisten hyvinvointiin, hyvinvointipalveluihin, elämänlaatuun, hyvinvointi- ja terveyseroihin ja niihin liittyviin tekijöihin.

– Tulevaisuudessa Pohjanmaalla tulee säilyttää vahva elinkeinorakenne, joka tukee hyvinvointia. Haasteena on myös eläköitymisen järjestäminen siten, ettei edetä pelkästään järjestelmän ehdoilla. Tärkeää on myös perheiden motivointi oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen, kertoo Vartiainen tulevaisuuden haasteista koskien Pohjanmaan hyvinvointia.

Kirjassa on neljä päälukua, joista jokainen nostaa esiin tietyn näkökulman suomalaiseen ja pohjalaiseen hyvinvointiin. Aluksi avataan hyvinvoinnin käsitettä, toiseksi pureudutaan Pohjanmaan hyvinvoinnin taustoihin, faktoihin ja ilmiöihin. Kolmanneksi tarkastellaan hyvinvointia erilaisten kokemusten kautta ja neljännessä pääluvussa pohditaan erityisesti Pohjanmaan hyvinvoinnin tulevaisuuden haasteita ja kehityssuuntia.

Kirjan tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?