Robocoast EDIH ehdolla eurooppalaiseksi digitaaliseksi innovaatiohubiksi - mukana Vaasan yliopisto

energiaverkko
Vaasan yliopisto on mukana Robocoast EDIH -konsortiossa, joka on ehdolla eurooppalaiseksi digitaaliseksi innovaatiohubiksi. Hubien tehtävänä on tukea yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö valitsi nyt kahdeksan ehdokasta, jotka pääsevät osallistumaan rajattuun eurooppalaiseen hakuun, jossa Euroopan komissio valitsee digitaaliset innovaatiohubit. Suomen hubien lukumäärä voi olla enintään neljä.

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina. Hubien toiminnan on oltava voittoa tavoittelematonta.

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa sijaitsevat korkeakoulut, yliopistokeskukset ja Turku Science Park Oy. Konsortion koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy.

Robocoast EDIH edistää vientiteollisuuden kilpailukykyä

Robocoast EDIH -konsortion tavoitteena on edistää Suomen valmistavan vientiteollisuuden kilpailukykyä. Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen.

Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalusta on mukana Robocoast EDIH -konsortiossa. Vaasan yliopiston vahvuutena konsortiossa ovat tulevaisuuden luotettavat, turvalliset ja resilientit digitaaliset energiaverkot ja niiden kehittämistä tukevan FREESI-TKI-ympäristön tarjoaminen Suomen valmistavan vientiteollisuuden yrityksille.

Robocoast EDIH -konsortio toteuttaa EDIH-palveluita toimimalla lähellä yritysrajapintaa ja tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita ja tukemalla niihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden käynnistymistä. Lisäksi Robocoast EDIH -konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista, opiskelijoita ja TKI-ympäristöjä sekä teknologiakumppaneita yrityksille.

Lisätietoja:

Suvi Karirinne, johtaja, Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalusta
suvi.karirinne@uwasa.fi
p. 029 449 8284

www.robocoast.eu

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote:

tem.fi/-/suomen-ehdokkaat-eurooppalaisiksi-digitaalisiksi-innovaatiohubeiksi-valittu

Tietolaatikko
Mitä mieltä olit jutusta?