Puurakentamisen professuuri Seinäjoelle

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys toteuttavat viisivuotisen puurakentamisen liiketoiminnan professuurin tehtävän Seinäjoelle. Tehtävästä tulee osa Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaa. Professuurin alana on markkinalähtöisen liiketoiminnan kehittäminen ison mittakaavan puurakentamisessa.

Professuurin tutkimus painottuu arvon luomisen alueelle koskien muuttuvaa kuluttajakäyttäytymistä, palvelukonseptien merkitystä liiketoiminnan kehittämisessä sekä yhteistyön kautta saavutettavien liiketoimintamahdollisuuksien analysointia.

Professuurihanke antaa puurakentamisen liiketoimintaa tukevaa uutta tieteellistä tietoa yritysten päätöksenteon tueksi ja kehittämistyön mahdollistamiseksi.

– Puurakentaminen haastaa uuden tiedon nimissä liiketoimintakonseptien kehittämisen. Asiakaslähtöisyys, kilpailukyky ja arvon luonti liittyen palveluliiketoimintaan muodostaa haasteellisen kentän. Professuurin saaminen mahdollistaa Vaasan yliopiston yhteyden biotalouden verkostoihin, joihin Seinäjoella on INKA- ohjelman partnerina hyvät lähtökohdat, toteaa professori Martti Laaksonen Vaasan yliopistosta.

Hankkeella vahvistetaan alan kilpailukykyä kansainvälisesti sekä lisätään alan toimijoiden osaamista erityisesti liiketoimintakonseptien, arvonluonnin ja erilaisten prosessien hallinnassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat puurakentamisen toimijat Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

– Puurakentamisen liiketoiminnan kehittämiselle on tarvetta. Nykyinen markkinatilanne alalla on haastava, ja kehittämistä on erityisesti palveluliiketoiminnan ja suurten rakennuskohteiden yhteistyöverkostojen osalta, kertoo Epanet-koordinaation kehittämisjohtaja Kimmo Kulmala.

Professuuri sijoittuu Vaasan yliopiston kauppatieteelliseen tiedekuntaan markkinoinnin yksikköön. Rahoituksen kokoaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.

Mitä mieltä olit jutusta?