Professori Teija Laitinen kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiarvioinnin ...

Uutisen oletuskuva
Sisäministeriö on asettanut seurantaryhmän ohjaamaan kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskinarvioinnin laatimista. Yhtenä jäsenenä tässä ryhmässä on Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Teija Laitinen.
(kuva: flickrcc)

Lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sovelletaan mm. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa tarkoitettuun JHTT-tilintarkastajaan ja JHTT-yhteisöön. Professori Laitinen on JHTT-lautakunnan varapuheenjohtaja.

Seurantaryhmän tehtävänä on varmistaa, että toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesulaissa tarkoitettujen valvojien näkemykset huomioidaan riskiarvion toteutuksessa. Seurantaryhmä sovittaa yhteen eri sektoreiden vaatimukset sektorikohtaisten riskiarvioiden laadinnassa ja vastaa sektorikohtaisen tiedon toimittamisesta riskinarvioinnin tekemiseksi.

Sisäministeriön asettaman seurantaryhmän toimikausi on 17.4.2014–31.12.2015.

Mitä mieltä olit jutusta?