Professori Pirkko Vartiainen Tulevaisuuden kunta -työryhmään

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Pirkko Vartiainen on kutsuttu Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikon Tulevaisuuden kunta -asiantuntijatyöryhmään pohtimaan millainen on tulevaisuuden suomalainen kunta.

Vuosikymmenten saatossa suomalaista yhteiskuntaa on rakennettu kuntien toimesta. Kunnat ovat toimineet lähiyhteisöinä, palvelujen järjestäjinä, innovaatioiden ja elinvoiman ruokkijana sekä demokratian ja osallisuuden mahdollistajina. Kunnan nykyinen rooli palvelujen järjestäjänä ja tuottajana, rahoittajana, demokratiayhteisönä sekä verottajana on murroksessa.

Syksyn 2014 aikana kokoontuva työryhmä pohtii muun muassa seuraavia kysymyksiä: millainen rooli kunnalla on tulevaisuuden palvelujen järjestäjänä ja tuottajana? Tuotetaanko palvelut peruskunnassa vai yhteistoiminnassa? Miten mahdollistetaan lähidemokratia, osallisuus ja yhteisöllisyys? Mitä tapahtuu kunnan itsehallinnon rajoille tulevaisuudessa, entä kuntaidentiteetille? Miten vastataan kasvaviin valinnanvapauden, laadun ja tuottavuuden vaatimuksiin, entä yhä pienenevien resurssien haasteeseen?

Risikon mukaan ryhmän tehtävänä on sparrata sparrata, mutta myös haastaa parlamentaarista työryhmää visioimaan, mikä on tulevaisuuden kunta.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu johtaja Juha Kostiainen. Muut jäsenet ovat emeritusprofessori Risto Harisalo, kansanedustaja Osmo Soininvaara, professori Markku Sotarauta, professori Paul Lillrank, tutkija Siv Sandberg ja tutkija Aleksi Neuvonen. Työryhmän sihteereinä toimivat liikenneneuvos Marko Forsblom liikenne- ja viestintäministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen valtiovarainministeriöstä.

Mitä mieltä olit jutusta?