Professori Pirjo Laaksonen valmistelemaan Suomen uutta kuluttajapolitiikkaa

Uutisen oletuskuva
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä valmistelee Suomelle uutta kuluttajapoliittista ohjelmaa vuosille 2012–2015. Vaasan yliopiston markkinoinnin professori Pirjo Laaksonen on valmistelussa mukana.

Ohjelman laatimisessa otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset, joista merkittävimmät muutokset ovat markkinoiden kansainvälistyminen, taloudellisiin riskeihin, tietoyhteiskuntakehitykseen, julkisten palveluiden laatuun, turvallisuus- ja ympäristökysymyksiin sekä eettisiin kysymyksiin liittyvät seikat.

Työryhmä tarkastelee lähemmin EU:n kuluttajapolitiikan painotuksia. Ohjelman laatimisessa tärkeänä nähdään kansalaisnäkökulman mukaan saaminen.

Mitä mieltä olit jutusta?