Professori Ari Salminen valtion virkamieseettiseen neuvottelukuntaan

Uutisen oletuskuva
Valtioneuvosto on asettanut Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan, jonka jäseneksi on kutsuttu Vaasan yliopiston julkisjohtamisen professori Ari Salminen. Neuvottelukunta edistää virkamieseettisten kysymysten nykyistä parempaa hallintaa.
(kuva: flickrcc)

Valtionhallinnon virkamiesten toiminnan eettisyys on julkisten toimintojen luotettavuuden kannalta yksi keskeinen asia. Viime aikoina nämä hallinnon eettisyyteen ja virkamiesetiikkaan liittyvät kysymykset ovat nousseet esille useissa eri yhteyksissä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta ja antaa virastojen pyynnöstä lausuntoja tapauksissa, joissa virkamies siirtyy pois valtion palveluksesta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa virastojen ja laitosten soveltamiskäytäntöjä.

Neuvottelukunnan toimikausi kestää vuoden 2017 loppuun.

Mitä mieltä olit jutusta?