Professori Ari Salminen korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua ...

Uutisen oletuskuva
Oikeusministeriö on asettanut korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua selvittävän työryhmän, jonka toimikausi on 16.2.–31.10.2015. Työryhmään on valittu jäseneksi Vaasan yliopiston professori Ari Salminen.Työryhmän puheenjohtaja on neuvotteleva virkamies Jan Hjelt työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmä selvittää korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden työ- ja virkamiesoikeudellisen suojelun sekä yhteisöjen ja yritysten raportointikanavien nykytilaa sekä nykytilan suhdetta kansainvälisiin velvoitteisiin. Euroopan neuvoston korruptiota koskeva siviilioikeudellinen yleissopimus edellyttää, että jäsenmaat mahdollistavat korruptioon liittyvän raportoinnin ja suojaavat vilpittömästi toimineita korruptioepäilyistä ilmoittavia henkilöitä tarkoituksenmukaisella tavalla. Myös Yhdistyneiden Kansakuntien korruption vastainen yleissopimus ja OECD:n lahjonnan vastainen yleissopimus suosittelevat ilmoittajien suojelua sanktioilta.

Mitä mieltä olit jutusta?