Prof. Siv Björklundille ja yliopistolehtori Karita Mård-Miettiselle tunnustuspalkinto ...

Uutisen oletuskuva
Kari Sajavaaran rahasto on myöntänyt professori Siv Björklundille ja yliopistonlehtori Karita Mård-Miettiselle tunnustuspalkinnon (1 000 euroa) yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä kielikylpyopetuksen ja monikielisyyden kehittämisessä ja tutkimuksessa.

Björklund ja Mård-Miettinen ovat Vaasan yliopiston Pohjoismaisten kielten yksikössä kehittäneet kielikylpyopetuksen pedagogiikkaa ja edistäneet kielikylvyn ja monikielisyyden tutkimusta jo useamman vuosikymmenen ajan. He ovat tutkineet kaksi- ja monikielisyyttä ja erityisesti ruotsin kielellä tapahtuvaa varhaista täydellistä kielikylpyä siitä lähtien, kun se aloitettiin Vaasassa vuonna 1987. Tutkiessaan muun muassa kielen ja sisällön integrointia sekä kolmannen ja neljännen kielen kehitystä he ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kielikylpyopettajien kanssa niin päiväkodeissa, kouluissa kuin aikuiskasvatuksen parissa.

Björklund ja Mård-Miettinen ovat myös tehneet ansiokasta yhteistyötä kansainvälisten kielikylpytutkijoiden kanssa, osallistuneet lukuisten alan konferenssien järjestämiseen ja tehneet aloitteen alan tieteellisen julkaisun Journal of Immersion and Content-Based Language Education perustamiseksi. Björklund toimii julkaisun toisena päätoimittajana ja Mård-Miettinen kuuluu sen toimituskuntaan. Lisäksi he ovat järjestäneet ja kehittäneet kielikylpyopettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Björklund johtaa kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmaa (KIKY) ja Mård-Miettinen ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelmaa (MAISS).

Mitä mieltä olit jutusta?