Prof. Juha Lindgren Keskusverolautakunnan puheenjohtajaksi

Uutisen oletuskuva

Valtioneuvosto asetti 15.1.2015 keskusverolautakunnan 31.12.2019 päättyväksi viisivuotiskaudeksi. Keskusverolautakunta voi verovelvollisen kirjallisesta hakemuksesta antaa tulo- ja arvonlisäverotusta koskevia ennakkoratkaisuja siten kuin Verohallinnosta annetussa laissa säädetään. Ennakkoratkaisua on hakijan vaatimuksesta noudatettava sitovana verotuksessa.

Keskusverolautakunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja, Vaasan yliopiston vero-oikeuden professori ma. Juha Lindgren Verohallinnosta. Muut jäsenet ovat johtava veroasiantuntija Jari Salokoski Verohallinnosta, lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgren ja hallitusneuvos Tommi Parkkola valtiovarainministeriöstä, lakimies Pasi Pönkä Kuntaliitosta, maaseutuyrittäjyysjohtaja Timo Sipilä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta, lakimies Minna Tanska Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöstä, johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Elinkeinoelämän keskusliitosta ja johtaja Terhi Järvikare Keskuskauppakamarista. Jari Salokoski määrättiin toimimaan lautakunnan varapuheenjohtajana.

- VM -

Mitä mieltä olit jutusta?