Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin – Koneen Säätiöltä apurahoja Vaasan yliopiston tutkijoille

Tyttö ja matkapuhelin. Kuvaaja Marco Wolff, Pixabay
Koneen Säätiö on myöntänyt apurahaa Vaasan yliopiston ja Aseman Lapset ry:n yhteishankkeeseen sekä kolmivuotisen apurahan projektitutkija Annu Perälälle väitöskirjan tekoa varten. Lisäksi Nordiska Administrativa Förbundet on myöntänyt projektitutkija Nora Korhoselle vuoden apurahan väitöstutkimusta varten.

Aseman Lapset ry:n ja Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkijoiden yhteinen hanke Palvelujen pirunpolskasta nuorten nuotteihin sai säätiöltä 324 800 euron rahoituksen. Kaksivuotisessa hankkeessa tutkitaan rikoksilla oireilevien nuorten tarpeita ja niihin vastaamiseen tarkoitettuja palvelurakenteita. Hankkeen nimen mukaisesti palvelujen tarjoajat soittavat pirunpolskaa, jokainen omassa tahdissaan ja sävellajissaan. Riitasoinnuissa yrittävät pärjätä nuoret, joilta ovat kadonneet rytmi ja koordinaatit.

– Tutkimuksessa tehdään näkyväksi nuorisorikollisuuden ilmiön kompleksisuutta ja nykyisestä palvelurakenteesta muodostuvia haasteita siihen tarttumiseen. Hankkeessa analysoidaan palvelujärjestelmän hallinnonrajat ylittävää yhteistoimintaa ja yhteiskehittämistä, sektorien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä estäviä tekijöitä nuorisorikollisuuden näkökulmasta, sanoo tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa.

Vaasan yliopisto aikoo fasilitoida hankkeessa Aseman Lapset ry:n kanssa nuorten rikosoirehdinnan parissa toimivien tahojen yhteisiä työpajoja. Lisäksi yliopisto tutkii yhteistyössä dosentti, kriminologi Henrik Elonheimon kanssa nuorisorikollisuuden teeman väliinputoamista eri hallinnonalojen väliin, erityisesti kompleksisuusteorioiden valossa. Yliopisto on myös tutkimassa nuorilta ja heidän lähipiiristään kerättyä aineistoa, ja lisää sen avulla ymmärrystä niistä haasteista, joita ongelman kompleksisuuteen sisältyy

– Tutkimuksen tärkein anti on rikoksilla oireilevien nuorten äänen kuuleminen ja heidän elämäänsä perehtyminen. Haastattelujen ja nuorten lähiverkoston kartoituksella saadaan ymmärrystä palvelurakenteiden ja nuorten tarpeiden kohtaamisesta. Hankkeen aikana nivotaan yhteen tutkimus ja käytännön työ. Hanke ylittää laajasti eri hallinnonalojen rajat, joita tavallisissa kehittämishankkeissa olisi haasteellista ylittää, sanoo Pernaa.

Hankkeessa ovat mukana Pernaan lisäksi sosiaali- ja terveyshallintotieteen emeritaprofessori Pirkko Vartiainen ja yliopistonlehtori Juha Lindell Vaasan yliopistosta sekä hankepäällikkö Heikki Turkka ja kouluttaja Julia Saarholm Aseman Lapset ry:stä. Lisäksi tutkijana mukana on kriminologian dosentti Henrik Elonheimo THL:stä.

Tutkijat kiittävät Koneen Säätiötä rahoituksesta.

– Pääsemme lisäämään ymmärrystä rikoksilla oireilevien nuorten elämästä ja sitä kautta edistämään heidän auttamistaan. Arvostamme kovasti Koneen Säätiön tarttumista hankkeeseen, jota olisi haasteellista rahoittaa sen hallinnonrajat ylittävän kokonaisuuden vuoksi.

Ilmastotoimijuuden kipupisteet ja niiden viestinnälliset ratkaisut

Projektitutkija, YTM Annu Perälä Vaasan yliopistosta saa Koneen Säätiöltä kolmivuotisen 95 500 euron apurahan väitöstutkimukseen, joka käsittelee suomalaisten ilmastotoimijuuden kipupisteitä ja niiden viestinnällisiä ratkaisuja. Väitöskirja jatkaa tämän vuoden lopulla päättyvän, yliopiston InnoLab-tutkimusalustan Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys? –tutkimushankkeen työtä ja hyödyntää hankkeen aikana kerättyä kyselyaineistoa.

Koneen Säätiö myönsi syksyn 2020 apurahahaussa tutkijoille ja taiteilijoille 37,8 miljoonaa euroa tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Rahoitusta saa 300 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää. Koko vuoden myöntöjen ja palkintojen summa nousee 40 miljoonaan euroon.

Nordiska Administrativa Förbundet rahoittaa väitöstutkimusta

Vaasan yliopistossa julkisoikeuden virkavastuu-hankkeessa projektitutkijana työskentelevä KTM Nora Korhonen on saanut vuoden rahoituksen eli 24 000 euroa väitöstutkimukseensa Nordiska Administrativa Förbundetilta (NAF). Väitöskirjan aiheena on "Itse (ei) saa päättää – Man bestämmer (inte) själv. Kehitysvammaisen henkilön päätösvalta ja oikeusturva Suomen ja Ruotsin oikeusjärjestelmissä”.

**

Lue lisää, Koneen Säätiön tiedote 3.12.2020: https://koneensaatio.fi/koneen-saatio-apurahamyonnot-2020/

Mitä mieltä olit jutusta?