Opiskelu avoimessa yliopistossa vuosi vuodelta yhä suositumpaa

Uutisen oletuskuva
Vuoden 2013 tilastot osoittavat avoimen yliopiston opiskelijamäärien olevan kasvussa. Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa opiskelevien määrä (netto-opiskelijamäärä) on kasvanut lähes 27 prosenttia vuodesta 2012. Vuonna 2013 opiskelijoita oli yhteensä 2539 kappaletta kun vastaavasti vuonna 2012 heitä oli 2006.

Myös Vaasan yliopiston varsinaiset tutkinto-opiskelijat ovat löytäneet yhä paremmin avoimen yliopiston opinnot, sillä heidän määränsä on vuonna 2013 noussut 27% edellisvuoteen verrattuna. Samassa ajassa myös muiden kuin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden määrä on kasvanut 26%.

Monet opiskelijoista suorittavat avoimessa yliopistossa useamman kuin yhden kurssin. Kursseille ilmoittautuneita opiskelijoita oli vuonna 2013 yhteensä 5899, mikä on vajaa 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012, jolloin brutto-opiskelijamäärä oli 5434.

Mitä mieltä olit jutusta?