Opiskelijat toimittavat markkinointikonseptin Pohjanmaan liitolle

Uutisen oletuskuva
Miten Pohjanmaan korkeakouluissa opiskelevat saadaan jäämään maakuntaan myös valmistumisen jälkeen? Tähän kysymykseen etsitään vastauksia Pohjanmaan liiton, Vaasan yliopiston ja Länsi-Suomen muotoilukeskus Muovan yhteistyön myötä.

Ratkaisua haetaan yliopiston markkinoinnin, nykysuomen ja kääntämisen sekä viestintätieteiden yksiköiden konseptiverstaasta. Muovan tuoma asiantuntijaohjaus korostaa työelämälähtöisyyttä ja ammattimaista toimintaa. Hanke alkaa opiskelijoiden kanssa 20.9. ja päättyy viikolla 50.

Konseptiverstaan tavoitteena on luoda ratkaisu, jota Pohjanmaan liitto voi hyödyntää markkinointihankkeessaan. Hankkeen päätavoitteena on paikan markkinoinnin, edunvalvonnan ja tiedotuksen keinoin luoda imagoltaan yhtenäinen ja uskottava maakunta.

Markkinoinnin yksikkö toteuttaa laajemman luovan ongelmanratkaisun opintokokonaisuuden, jonka osa konseptiverstas on.

– Konseptiverstas on työpaja, jossa teemme yrityslähtöisiä kehittämishankkeita. Tänä vuonna korostamme integroitua markkinointiviestintää ja siksi monialaisissa tiimeissä on mukana niin markkinoijia kuin viestinnän ja nykysuomen lukijoita. Maisteritason opiskelijoille verstas on samalla opintojakso, joka kehittää heidän ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitojaan, koulutuspäällikkö Minna-Maarit Jaskari kertoo.

– Tällaisten hankkeiden kautta saamme vietyä arvokasta tutkimustietoa opiskelijoiden välityksellä alueen yrityksiin. Samalla luovat ja ehkä hullutkin ideat toimivat virikkeenä ja innostajina yrittäjille.

– Meidän opiskelijamme oppivat paitsi käytännön läheistä toimintaa ja lisäarvon tuottamista, myös toimimista monialaisissa tiimeissä ja projektitehtävissä. Oppilaspalautteet ovat aiemmin olleet todella hyviä. Kokemukseni mukaan tällainen yhteistyö on kaikille osapuolille palkitsevaa, kertoo Jaskari.

Markkinoinnin yksikkö

Mitä mieltä olit jutusta?