Opiskelijat ideoivat Juustoportille keinoja kasvuun X- ja Y-sukupolvia kiinnostavalla tavalla

Uutisen oletuskuva
Johtamisen perusteet -kurssilla opiskelijat pääsivät ryhmissä pohtimaan Juustoportille liiketoiminnan laajentamiseen liittyviä ideoita ja keksimään, kuinka yrityksen brändiä, palveluja ja tuotteita voisi uudistaa Y- ja Z-sukupolvia kiinnostavalla tavalla.
Kuusi parasta työtä esiteltiin kurssin päätösluennolla. Juustoportin edustajat olivat katsomassa esityksiä.

Professori Riitta Viitalan sekä yliopisto-opettaja Maria Pajuojan vetämällä kurssilla opiskelijat työstivät ryhmissä kehitysideoita yritykselle. Valmiista ideoista koostuva posterinäyttely komeili päätösluentopäivänä Tervahovin käytävällä.

Ideointityön pohjustukseksi Juustoportin väki Timo, Niklas ja Marjo Keski-Kasari sekä Maria Kankaanpää ja Pekka Alakoski olivat käyneet luennoimassa kurssilla. Ensiksi opiskelijat kuulivat perheyrityksen tarinasta ja yrittäjyydestä, sitten strategisesta johtamisesta, markkinoinnista ja lopuksi HR-näkökulmasta henkilöstöjohtamisesta Juustoportilla.

- Kurssi vaikutti alusta alkaen mielenkiintoiselta. Erityisesti yritysyhteistyö Juustoportin kanssa toi syvyyttä opiskeluun tiimityön ja vierailijaluentojen osalta. Pystyin myös vertaamaan luentojen sisältöä omiin kokemuksiini työelämästä, mikä lisäsi kurssin käytännönläheisyyttä, sanoo kauppatieteiden opiskelija Olli Olkkonen.

juustoportti-2.JPG

Kolme parasta palkittiin

Viitala kehuu Juustoportin kanssa tehtyä yhteistyötä ja on iloinen sen hyödyistä opiskelijoille.

- Keski-Kasarin perheestä lähes kaikki ovat opiskelleet meillä ja tunsivat talon hyvin jo entuudestaan. Yhteistyö oli aktiivista ja kehitti aidosti opetuskokonaisuuttamme. Opiskelijat pääsivät kuulemaan, miten teoreettiset asiat elävät käytännössä. Kun kohteena oli koko ajan sama yritys, asiat liittyivät myös luonnollisella tavalla toisiinsa.

Keski-Kasarit nimesivät töistä kuusi, jotka esiteltiin heille ja muille kurssilaisille päätösluennolla. Tilaisuuden päätteeksi Keski-Kasarit palkitsivat kolme työtä, joiden ideoita lähdetään kehittämään. Voittajatyöltä vaadittiin paitsi laadukasta posteriesitystä, niin myös ratkaisuja ja raikkaita, uusia ajatuksia.

- Kriteerimme voittajatöille olivat, että ne tarkastelevat asiaa uudesta näkökulmasta ja sopivat Juustoportin tulevaisuuteen, herättävät ajatuksia ja ovat kunnianhimoisia sekä rohkeita, Marjo Keski-Kasari kertoo.

Olkkosen ryhmän työ Juustoportin siirtymisestä Kiinan markkinoille sijoittui kuuden parhaan työn joukkoon. Voittajatyöksi valikoitui Kaurajuoma kouluihin! -hanke, jonka teema perustuu vastuullisuuskysymyksiin.

- Halusimme linkittää keskenään yhteiskunnallisen keskustelun, julkisen sektorin vastuullisuustavoitteet sekä liiketoiminnan mahdollisuudet. Parasta tehtävässä oli se, että ideointiin annettiin vapaat kädet. Koska valitsemamme aihe oli mielenkiintoinen ja lähellä omaa arkea, sen kanssa työskentely oli mielekästä, kertoo voittajatiimissä mukana ollut viestinnän opiskelija Iiri Vaitti.

Vastuullisuus kiinnostaa opiskelijoita

Vaitin ryhmän vastuullisuuskysymyksiin perustava työ ei ollut kurssilla ainut laatuaan. Pajuojan mielestä opiskelijat ovat tietoisia kuluttajia esimerkiksi pakkausmateriaalien suhteen – ja monissa töissä olikin ehdotettu muovittomia materiaaleja pakkauksiin.

-  Töissä nousi esille näitä sukupolvia ajava tarve vastuullisuuteen varsinkin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Jopa 40 prosentissa töistä vastuullisuus oli pääroolissa ja lähes kaikissa töissä se oli esillä jollain tavalla. Tässä kurssityössä yhdistyi siis mielekkäällä tavalla vastuullinen yritys ja vastuullisuutta arvostava opiskelijasukupolvi, Pajuoja kertoo.

Pajuoja ei ole havaintonsa kanssa yksin. Esimerkiksi Vaitin tulevaisuudensuunnitelmia kysyessä selviää, että vastuullisuusasioiden kanssa työskentely olisi mielekästä.

- Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä erityisesti näiden asioiden parissa esimerkiksi kehittämällä ja toteuttamalla vastuullisuusviestintää ja -markkinointia.

Teksti: Tiia Alkkiomäki

juustoportti-1.jpg

Iiri Vaitin (valkoinen paita) ryhmän Kaurajuoma kouluihin! -hanke valittiin parhaimmaksi työksi. Kuvassa vasemmalla Juustoportin Niklas Keski-Kasari, oikealla reunassa Marjo ja Timo Keski-Kasari.

Mitä mieltä olit jutusta?