Opiskelija,hae kesäopintotuki nyt!

Uutisen oletuskuva

Jos opiskelet kesällä, voit saada opintotukea myös silloin. Voit saada tukea esimerkiksi luentoihin, tentteihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen.

Korkeakouluopiskelijalle kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti. Opintotuki myönnetään sille ajalle, jolle olet sitä hakenut.

Muista tulovalvonta ja korkeakouluopintojen edistymisen seuranta

Korkeakouluopiskelijan pitää muistaa, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet ovat myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa huomioitavia kuukausia.

Kela tekee opintojen edistymisen seurannan joka vuosi lokakuussa. Seuranta koskee koko edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.). Elokuussa suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavan lukuvuoden opintosuorituksina.

Näin haet opintotukea kesäajalle

Hae kesäajan tukea verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa opintotuen muutosilmoituksen (OT 15). Paperihakemuksen voit postittaa Kelaan tai toimittaa Kelan palvelupisteeseen.

Hae kesäajan tukea hyvissä ajoin. Voit saada tukea aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Jos et voi opiskella kesällä etkä ole saanut kesätöitä, voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta.

Mitä mieltä olit jutusta?