Opintotuki lakkautetaan 2 500 korkeakouluopiskelijalta

Uutisen oletuskuva
Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Tänä syksynä seuranta tehtiin noin 118 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2019–2020.

Selvityspyyntö lähetettiin 7 600 opiskelijalle. Selvityspyyntöjä lähetettiin syksyllä 2020 vähemmän kuin aiempina vuosina, koska edistymisen seurannan opintopistevaatimusta lievennettiin koronaepidemian vuoksi. Selvityspyyntöön vastasi 5 600 opiskelijaa. 95 % vastauksista annettiin Kelan asiointipalvelussa. Suurimmalla osalla selvitys hyväksyttiin ja opintotuen maksaminen jatkuu.

Arviolta 2 500 opiskelijan opintotuki lakkautetaan tammikuusta alkaen, koska opiskelija ei ole suorittanut riittävästi opintopisteitä. Näistä noin 1200 opiskelijan opintotuki lakkautettiin sen vuoksi, että opiskelija ei vastannut selvityspyyntöön. Jos opintotuki lakkautettiin siksi, että opiskelija unohti vastata selvityspyyntöön, hän voi pyytää lakkautuspäätöksen oikaisua.

Opintotuen lakkautuspäätöksessä kerrotaan, miten opiskelija voi saada jälleen opintotukea. Lakkautuspäätöksen mukana lähetetään myös ohje siitä, mitä muuta tukea opiskelija voi saada.

Lue lisää

Mitä mieltä olit jutusta?