Opintojaksojen hyväksilukuhakemusten käsittelyssä viivettä

Opintojaksojen hyväksilukemishakemuksia

Kaikkia opintojaksojen hyväksilukuhakemuksia ei ehditä käsittelemään 30 päivän käsittelyajan kuluessa.

Päätökset tehdään kuitenkin viimeistään kahden kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä.

Mitä mieltä olit jutusta?