Opinnäytteiden plagiaatintunnistus

Uutisen oletuskuva
Kaikkien 1.8.2014 ja sen jälkeen tarkastukseen jätettävien opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan käyttämällä plagiaatintunnistusohjelmaa. Työ tulee tarkastaa ennen kuin sille annetaan lupa laittaa ”kansiin”.

Opinnäytetyö on palautettava plagiaatintunnistusta varten sähköisessä muodossa (esim. pdf-tiedostona). Opinnäytetyön ohjaaja ohjeistaa palautustavan ja vastaa plagiaatintunnistusohjelman raportin tulkinnasta.

Opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun paranemisen ja plagioinnin ehkäisemisen lisäksi plagiaatintunnistusohjelman käyttö suojaa myös opinnäytetyön kirjoittajan tekijänoikeutta. Pro gradu-tutkielmat/diplomityöt, lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat tallennetaan samalla sähköiseen vertailutietokantaan, joka vaikeuttaa huomattavasti näiden töiden plagiointia tulevaisuudessa.

Lisätietoja plagiaatintunnistuksesta ja laajemmin vilppiasioiden käsittelystä löytyy Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opinnot ja opiskelu > Opintojen suorittaminen > Plagiaatintunnistus.

Mitä mieltä olit jutusta?