Opettajat ja tutkijat kävivät dialogia hallituksen kanssa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston opettajat ja tutkijat pääsivät aitoon vuoropuheluun Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtajan, Johnny Åkerholmin, ja hallituksen jäsenen, Petri Ingströmin, kanssa elokuisessa Vaasan yliopistolehtorien ja Vaasan yliopiston tutkijayhdistyksen (Vyty) järjestämässä seminaarissa.
Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Johnny Åkerholm ja jäsen Petri Ingström kertomassa opettajille ja tutkijoille yliopiston tulevaisuuden haasteista.

Hallituksen jäsenien tapaaminen henkilökohtaisesti ja hallituksen tapahtumista kuuleminen ilman välikäsiä kiinnostaa opettajia ja tutkijoita, jotka pääsevät tavallisesti seuraamaan hallituksen toimintaa lähinnä hallituksen tiedotteita lukemalla ja tietysti omassa työssään hallituksen päätöksiä toteuttamalla.

Tilaisuudessa hallituksen puheenjohtaja Johnny Åkerholm kuvasi yliopiston hallituksen roolin muistuttavan entistä enemmän yritysmaailmaa, jossa hallitus linjaa strategiat ja valitsee henkilöt, mutta toiminnan toteuttaa rehtori. Myös palkitsemisjärjestelmä on yliopiston hallituksen linjaama. Linjaukset lähtevät opetus- ja kulttuuriministeriön asettamasta rahoitusmallista, jotka ohjaavat yliopiston rahansaantia.

- Linjausten tekemistä osin vaikeuttaa se, että opetusministeriön asettamaa rahoitusmallia on muutettu jo kaksi kertaa, vaikka sen tarkoitus alun perin oli olla voimassa 4 vuotta, toteaa Petri Ingström.

Yliopiston tulospalkkiojärjestelmät koskevat suoraan myös opettajien ja tutkijoiden työnkuvaa. Tästä syystä ne kiinnostivat ja niistä keskusteltiin tilaisuudessa pitkään.

- Tulospalkkiojärjestelmää pidän hyvänä, mutta siinä on riskinsä. Järjestelmästä voi tulla liian mekanistinen, jolloin sillä palkitaan, mikä on mitattavissa, ja esimerkiksi aloitteellisuuden ja luovuuden palkitseminen voi olla vaikeasti mitattavissa, Åkerholm totesi.

Opettajat ja tutkijat nostivat esille sen, että myös alempitasoisten JUFO-tason 1 julkaisujen palkitseminen voisi tukea aloitteellisuutta.

Yliopistomaailmassa yliopistojen keskinäinen kilpaileminen on kovaa. Åkerholmin mukaan tähän on vastattava siten, että yliopisto on tehokas, hyvä ja houkutteleva. Hyvä tutkimustyö heijastuu myös hyvänä koulutuksena, ja muun muassa siksi sitä on kehitettävä.

- Jatkossa yliopiston profiilia on edelleen nostettava ja kerrottava, missä yliopistomme on hyvä ja miksi tästä syystä kannattaa tulla opiskelemaan juuri Vaasaan, Åkerholm totesi.

Laadukkaan tutkimustoiminnan kehittäminen nähtiinkin yhtenä keskeisenä strategisena linjanvetona. Tilaisuudessa keskusteltiin tutkimustoiminnan kehittämisestä opettajien ja tutkijoiden arkisen toimenkuvan näkökulmasta, kuinka tasapainottaa opetuksen ja tutkimuksen määrää tutkijauran 2- ja 3-portaalla toimivien keskuudessa sekä kuinka nostaa yliopistotutkijoiden (3-tason tutkimuspainotteinen tehtävä) määrää yliopistossamme.

Tilaisuus antoi osallistujille näkemyksen siitä, millaiset asiat hallituksen toimintaan liittyvät. Vuoropuhelua todettiin kannattavan jatkossakin jatkaa, sillä oman äänen kuuluville saaminen on yksi yhteisöä eteenpäin vievistä voimista.

Teksti: Heli Katajamäki & Henna Syrjälä
Kuva
: Suvi Isohella

Mitä mieltä olit jutusta?