OP-Pohjola-ryhmän apurahoja yliopiston tutkijoille

Uutisen oletuskuva
OP-Pohjolan-ryhmän tutkimussäätiö on myöntänyt apurahoja reilut miljoona euroa. Tutkimussäätiö tukee taloustieteellistä tutkimusta, erityisesti osuuspankkitoimintaan liittyvää tutkimusta. Apurahaa myönnettiin kolmelle Vaasan yliopiston tutkijalle.

Taloustieteen professori Panu Kalmin johtamalle tutkimusryhmälle myönnettiin 50 000 euroa aiheeseen Kuluttajien taloudellisen lukutaidon mittaaminen Suomessa. Kalmin ryhmän saama apuraha oli säätiön suurin yksittäiselle työryhmälle myönnetty tutkimusapuraha.

– Tutkimuksen tavoitteena on mitata suomalaisten kuluttajien taloudellista osaamista ja sen yhteyksiä taloudelliseen käyttäytymiseen. Tämän on tarkoitus olla Suomessa ensimmäinen edustavalla, kaikki väestöryhmät kattavalla otoksella tehtävä tutkimus, Kalmi kertoo.

Taloustieteen jatko-opiskelija Jari-Mikko Meriläinen sai 25 000 euroa väitöskirjan tekemiseen aiheesta Osuuskuntamuotoisten pankkien stabiilius finanssikriisissä.

Tilastotieteen professori Seppo Pynnönen sai 10 000 euron tutkimusapurahan hankkeeseen, jossa testataan pitkän aikavälin markkinainformaation tuottovaikutusta arvopaperimarkkinoilla.

Apurahan saajien luettelo on nähtävissä OP-Pohjola-ryhmän sivuilta.

Mitä mieltä olit jutusta?