”Nyt tarvitaan kykyä ymmärtää kokonaisuuksia”

Hannu Laaksonen

Tulevaisuudessa sähköenergiatekniikan osaajilta ja ammattilaisilta tullaan vaatimaan poikkitieteellisiä valmiuksia. Heillä tulee olla kykyä ymmärtää kokonaisuuksia sekä niihin liittyen eri asioiden välisiä riippuvuuksia ja vaikutuksia toisiinsa. Samaa kykyä vaaditaan myös alan tutkijoilta, sanoo Vaasan yliopiston sähkötekniikan professori Hannu Laaksonen.

Laaksonen vetää yliopistossa uutta diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa Smart Energy -maisteriohjelmaa. Ohjelma koostuu kolmesta moduulista, jotka ovat Smart Grids and Power Generation, Digitalization ja Business Studies.

– On ymmärrettävä, miten uusien teknologioiden – kuten energiavarastoinnin, data-analytiikan, langattoman 5G:n, pilvi- palvelimien – avulla voidaan siirtyä älykkäämpään, joustavampaan ja uusiutuvaan energiantuotantoon perustuvaan sähköenergiajärjestelmään. Ja miten täytettäisiin samanaikaisesti asiakkaiden, sähköyhtiöiden ja yhteiskunnan tarpeet sekä globaalit ilmastotavoitteet. Uusi poikkitieteellinen maisteriohjelmamme antaa valmiuksia ratkaista näitä tulevaisuuden tarpeita.

Laaksosen mukaan alalla on toki edelleen kysyntää myös yhden alan tai teknologian spesialisteillekin, kuten kyberturvallisuuden tai tekoäly- ja data-analytiikkamenetelmien osaajille.

Kokonaisuuksien hahmottaminen on tärkeää myös tutkimuksessa. Laaksosen mukaan Suomessa ja EU:ssa halutaan nyt rahoittaa laaja-alaisia ja mielellään poikkitieteellisiä tutkimushankkeita, jossa sähköenergiajärjestelmiin liittyvät teknologiset ratkaisut, markkinaratkaisut, lainsäädäntöhaasteet ja liiketoimintamallit kulkevat käsi kädessä.

– Vaikka tutkijana keskittyisi johonkin yksityiskohtaan, on tärkeä hahmottaa sen olevan osa isompaa kokonaisuutta.

Älykäs ja optimaalinen sähköenergiajärjestelmän käyttö ja käytön suunnittelu on voimakkaasti riippuvainen sovellettavista liiketoiminta- ja markkinamalleista.

– Tulevaisuudessa on kehitettävä joustoresurssien, eli esimerkiksi hajautetun energiantuotannon, energiavarastojen ja sähköautojen latauksen, aktiiviseen hyödyntämiseen perustuvia sähköenergiajärjestelmän käyttö- ja suunnitteluperiaatteita. Lisäksi on kehitettävä niiden kanssa yhteissopivia markkina- ja liiketoimintamalleja, lainsäädäntöä ja verotuskäytäntöjä.

Digitalisaatio tuo uusia ratkaisuja alalle ja samalla paljon uutta tutkittavaa.

– Kiinnostavaa tutkittavaa riittää esimerkiksi siinä, mitä ICT-teknologia ja data-analytiikka tuovat omalle erikoistumisalalleni eli sähköjärjestelmän hallinta- ja suojausratkaisuihin.

Teksti: Riikka Kalmi, kuva: Mikko Lehtimäki

Mitä mieltä olit jutusta?