Muutos Kokonaisturvallisuuden moduulin järjestämisaikatauluun

Uutisen oletuskuva
Ennakkotiedoista poiketen Kokonaisturvallisuuden moduulia ei järjestetä lukuvuonna 2022–2023. Moduuli tullaan toteuttamaan ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2023–2024.

Seuraavat opintokokonaisuudet on mahdollista suorittaa kokonaan kevätlukukauden 2023 aikana:

  • Työelämän ja yhteiskunnan ajankohtaisjuridiikka, opintokokonaisuus 16–17 op
  • Enterprise Digitalization opintokokonaisuus 15 op
  • Minor in Business: voit valita keväällä järjestettäviä opintojaksoja 15 op
  • Tilastotieteen opintokokonaisuus: voit valita keväällä järjestettäviä opintojaksoja 15 op
  • Yritysjohdon menetelmät: voit valita keväällä järjestettäviä opintojaksoja 15 op
  • EUNICE verkostoyliopiston opinnot: voit valita keväällä järjestettäviä opintojaksoja 15 op
  • LITO Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus: muut kuin kauppatieteiden opiskelijat voivat valita keväällä järjestettäviä opintojaksoja 15 op.

Mahdollisista muista kokonaisturvallisuuteen liittyvistä opinnoista tiedotamme lisää myöhemmin.

Mitä mieltä olit jutusta?