Muista vastata Kandipalaute-kyselyyn!

Uutisen oletuskuva
Tänään alkoi Kandipalaute-kyselyn viimeinen vastausviikko. Kysely suljetaan perjantaina 21.3. klo 23.59. Vaasan yliopisto arpoo kyselyyn vastanneiden kesken iPadin ja 10 yliopiston hupparia.

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijakysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta.

Kysely toteutetaan kaikissa yliopistoissa kaksi kertaa vuodessa. Keväällä 2014 palautetta kerätään 1.8.–31.12.2013 kandidaatin tutkinnon suorittaneilta opiskelijoilta, joille on toimittu sähköinen kirjautumislinkki kyselyyn. Vaasan yliopistossa kyselyn on saanut sähköpostitse 133 opiskelijaa.

Opiskelijoiden palaute tärkeää opetuksen kehittämisessä

Kandipalaute-kysely perustuu ajatukseen, että opinnoissa menestymiseen vaikuttavat opiskelun lisäksi monet sosiaaliset ja yhteisölliset sekäopiskelijan hyvinvointiin liittyvät asiat. Opiskelijoilta itseltään saatava palaute on ensiarvoisen tärkeää opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä, sillä se nostaa koulutuksen laatukysymykset osaksi yliopistojen tuloksellisuuden arviointia.

Kandidaattipalautteen kautta yliopisto saa vertailuaineistoa koulutuksestaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Opiskelijoiden tyytyväisyys vaikuttaa myös yliopistojen saamaan rahoitukseen: Opetus- ja kulttuuriministeriö suunnittelee, että vuodesta 2015 lähtien vuosittain noin 3 prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta jaetaan opiskelijapalautteen perusteella.

Yliopisto pitää tärkeänä opiskelijapalautteen monitahoista hyödyntämistä osana koulutuksen arviointia, minkä vuoksi kaikki vastaukset ovat tarpeellisia ja tervetulleita.

Kandipalaute-opiskelijapalautekyselyä koordinoi Suomen yliopistot UNIFI ry. Opiskelijapalautekyselyn toteuttajana toimii korkeakoulutukseen erikoistunut saksalainen toimittaja CHE Consult GmbH.

Mitä mieltä olit jutusta?