Monikielisyysinstituutin johtoon FT Katri Karjalainen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen Monikielisyysinstituutin johtoon on nimitetty FT Katri Karjalainen. Monikielisyysinstituutti toimii Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin Vaasan yksikön yhteisenä monikielisyyden tutkimusta ja koulutusta sekä alan yhteistyötä edistävänä yksikkönä.

Karjalainen aloittaa tehtävässään 1.8.2014.  Tehtävä oli avoimessa haussa ja sitä haki yhteensä viisi henkilöä. Johtaja otetaan tehtävään vuoden 2016 loppuun saakka kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen.

Monikielisyysinstituutin projektinjohtajan tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopiston Filosofiseen tiedekuntaan. Projektinjohtajan tehtävänä on organisoida ja johtaa monikielisyysinstituutin toimintaa instituutin johtoryhmän tukemana sekä edistää painoalan tutkimusta ja koulutusta sekä sidosryhmäyhteistyötä. Tehtävissä painottuvat monikielisyyden alaan liittyvän yhteistyön edistäminen, kotimaisten ja kansainvälisten verkostosuhteiden kehittäminen sekä instituutin viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaaminen. Projektinjohtaja osallistuu myös hankkeiden toteutukseen ja muuhun tieteelliseen toimintaan monikielisyyden alalla.

Karjalainen on väitellyt filosofian tohtoriksi Vaasan yliopistosta pääaineenaan ruotsin kieli vuonna 2011. Hän on toiminut Vaasan yliopistossa vuodesta 2004 alkaen tuntiopettajana, tutkimusassistenttina, projektitutkijana ja yliopisto-opettajana. Karjalainen on myös osallistunut useisiin tutkimushankkeisiin. Hänellä on niin ikään opetusansioita ja pedagogista kouluttautumista sekä julkaisutoimintaa, kuten referoituja artikkeleita ja konferenssijulkaisuja.

Mitä mieltä olit jutusta?