Monikielisyys Wärtsilässä käytännön periaate

Uutisen oletuskuva
Wärtsilän Vaasan yksiköissä eri kielten käyttö ja niiden tarve koetaan luonnolliseksi. Työntekijät ovat tottuneita valitsemaan sen kielen, joka toimii viestinnässä parhaiten, riippuen osapuolten kielitaidoista. Näin osoittaa monikielisyyttä työtilanteissa tarkastellut tutkimus.
(kuva/bild: flickrcc)

Vaasan yliopiston julkaisemassa tutkimusraportissa kartoitettiin monikielisyyttä ja kielisuunnittelua juuriltaan suomalaisessa Wärtsilässä, joka tänä päivänä on kansainvälinen konserni. Monikielisissä yrityksissä sekä suullisen että kirjallisen viestinnän ja dokumentaation on toimittava tehokkaasti useammalla kielellä.

Tutkimus osoittaa Wärtsilässä olevan monikielinen organisaatiokulttuuri, jossa eri kielten käyttö sekä rinnakkain että samanaikaisesti on työntekijöille luontevaa. Wärtsilän Vaasan palvelukeskuksessa, Shared Service Centerissä, käytetään 24 eri kieltä, vaikka konsernin virallisena kielenä on englanti.

Suomea, ruotsia ja englantia

Eri kielten käyttämiseen vaikuttavat muun muassa yksilö itse, työkaverit, työkierto, tietoliikenne, paikalliset ja globaalit työtehtävät, sidosryhmät, kokoukset ja tiedotustilaisuudet.

– Vaasassa työskentelevä tarvitsee luultavasti suomea ja hänelle on hyötyä ruotsin kielen taidosta. Globaalien työtehtävien parissa työskentelevät tarvitsevat englannin kielen taitoa ja myös muita kieliä, kertoo tutkimusprojektin päällikkö Kjell Herberts.

Eri ammattiryhmissä kielitarpeet ovat erilaisia. Toimistotehtäviä hoitavat tarvitsevat eri kieliä työssään useammin kuin asennustyötä tekevät.

– Toimistotyötä tekevät kuulevat eri kieliä joka päivä, ja myös puhuvat niitä. Heillä on usein myös monia eri äidinkieliä puhuvia työkavereita, sanoo Anni Malkamäki, joka on haastatellut Wärtsilän työntekijöitä.

Monikielisyys käytännön kieliperiaatteena

Wärtsilän kieliperiaatteet ovat muodostuneet vuosien varrella käytännössä ratkaistujen tilanteiden avulla. Ne ovat muodostuneet kirjoittamattomiksi säännöiksi, jotka yksilöt oppivat osana organisaatiokulttuuria.

Wärtsilän kielitarpeet ovat muuttuneet globalisaation myötä. Yritykselle tulee tulevaisuudessa uusia tehtaita uusiin maihin, mikä tarkoittaa uusia kieliä.

– Kielitaitojen lisäksi tarvitaan myös kulttuurien tuntemusta, Herberts ja Malkamäki kertovat.

Tutkimusta varten haastateltiin 20 eri ammattiryhmän edustajaa: esimiehiä, assistentteja, Shared Service Centerin työntekijöitä, insinöörejä ja asentajia. Haastatelluista puolet käyttää suomea, ruotsia ja englantia työpaikallaan ja puolet suomea tai ruotsia sekä englantia. Heistä kuusi käyttää työssään myös jotain muuta kieltä.

Tutkimus kuuluu Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen monikielisyysinstituutin edeltäjän LingVaCityn elinkeinoelämän monikielisyyttä koskevaan projektiin.

Tilaukset ja pdf:
Malkamäki, Anni & Kjell Herberts (2014). Case Wärtsilä. Flerspråkighet i arbetssituationer. Monikielisyys työtilanteissa. Multilingualism in work situations. Vaasan yliopiston selvityksiä ja raportteja 194.

Mitä mieltä olit jutusta?