Mikrotentti motivoi opiskelemaan

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan energia- ja informaatiotekniikan ohjelmassa tarjotaan opiskelijoille vaihtoehto perinteiselle luennot ja tentti -mallille. Mm. Signaalien käsittely -kurssi suoritetaan mikrotenttimällä.
"Opittuja asioita käydään läpi pienemmissä erissä, ja opiskelijat saavat viikoittain palautetta osaamisestaan."

Joka viikko kurssin laskuharjoitusten aluksi on kymmenen lyhyen kysymyksen sarja edellisen viikon luentomateriaalista, johon opiskelijat vastaavat 10–15 minuutin ajan. Vastaukset kerätään pois, ja opettaja arvioi ne.

– Tehtäväksi opiskelijat saavat saman mikrotentin pohtimisen uudelleen kotona. Mikrotentin jälkeen käymmekin yhdessä luennolla läpi edellisen viikon tentin, kertoo laboratorioinsinööri Janne Koljonen.

Mikrotenttisysteemin ajatuksena on, että paloittelemalla asiat pieniin etappeihin ja kertaamalla oppiminen tapahtuu kuin itsestään.

– Samalla voidaan seurata, mitkä tehtävät ovat jääneet epäselviksi ja vaikka toistaa kysymyksiä seuraavalla viikolla, kertoo professori Jarmo Alander.

Kun opiskelijoilta on kysytty, haluavatko he mikrotentin vai perinteisen lopputentin, lähes kaikki ovat mikrotentin kannalla, vaikka se tarkoittaakin heille ehkä enemmän työtä.

– Mikrotentti motivoi tutustumaan kurssin asioihin joka viikko. On parempi, että opimme asioita ja kertaamme niitä pitkän ajanjakson kuluessa, kuin että on loppukoe, johon päntätään kaikki opitut asiat kerralla. Uskon, että tällä tavalla myös oppii paremmin, miettii automaatiotekniikan opiskelija Antti Hannonen.

– Mikrotenttimällä asiat kertautuvat. Se on tärkeää, sillä tekniikassa kaikki liittyy kaikkeen ja pitää osata vanhoja asioita, jotta pystyy oppimaan uutta. Mikrotenttisysteemi on myös tasoittanut opiskelijoiden eroja, kun opittuja asioita käydään läpi pienemmissä erissä ja opiskelijat saavat viikoittain palautetta osaamisestaan, toteaa Koljonen.

-TR-

Mitä mieltä olit jutusta?