Merenkurkun alue kehittyy yhteistyöllä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston julkisoikeuden yksikkö on vuoden 2012 alusta mukana EU-rahoitteisessa (Botnia-Atlantica) SeaGis-tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on luoda yhteinen tekninen alusta Merenkurkun merellisten alueiden suunnittelulle. Hanke tuottaa monipuolista tietoa meren suunnitteluun tavoitteena ekologisesti hyvinvoiva meri.

Vaasan yliopistossa hankejohtajana toimii professori Eija Mäkinen ja tutkijana toimii tutkijatohtori HTL (väit.) Jan-Erik Helenelund. Julkisoikeuden yksikössä tutkitaan meren alueiden suunnittelun järjestelmiä, suunnittelun oikeudellisista reunaehtoja ja mahdollisuuksia.

– Oikeudelliselta kannalta kysymys on Suomen ja Ruotsin suunnittelujärjestelmien vertailusta ja mahdollisesta yhteensovittamisesta EU:n meridirektiivin ja vesidirektiivin edellyttämät vaatimukset huomioon ottaen. Tähän kokonaisuuteen liittyy monia vaikeita vesialueiden käyttöä koskevia oikeudellisia kysymyksiä, Mäkinen kertoo.

Hanke lisää suunnittelumateriaalin saatavuutta, edistää suunnittelujärjestelmien kokonaisvaltaista yhteensovittamista sekä luo yhteinen alusta tiedon varastoinnille, suunnittelulle ja tulevalle päätöksenteolle. Hanke tuottaa tietoa ja tukee Merenkurkun alueita merellisen alueen suunnittelussa saattamalla yhteen Suomen ja Ruotsin asiantuntemuksen Merenkurkun alueella.

Hanke toteutetaan vuosina 2011–2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Västerbottenin lääninhallituksen, Åbo Akademin, Uumajan yliopiston, Vaasan yliopiston, Metsähallituksen ja IGIS – Innovativa Geografiska Informationssystem -yhdistyksen yhteistyönä. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on reilut miljoona euroa.

Mitä mieltä olit jutusta?