Mentorointiohjelmasta tulee tulevaisuuden talentteja

Viljami Turpeinen Vaasan keskustassa
Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama Hitachi ABB Power Gridsin yhdeksän kuukautta kestävä opiskelijamentorointiohjelma alkoi tänä syksynä.

– Haimme lupaavia kykyjä ja osaajia, joilla on halua sitoutua mentorointiin ja edellytyksiä kehittyä edelleen opiskelujen aikana ennen työelämään siirtymistä. Opiskelijamentorointi luo ainutlaatuisen henkilökohtaisen mahdollisuuden osaamisen kehittymiseen ja verkostojen luomiseen työelämässä, Hitachi ABB Power Gridsin työnantajamielikuvasta ja rekrytoinneista vastaava Marika Kuusisto kertoo.

Opiskelijat hakivat mentorointiohjelmaan alkusyksyllä lähettämällä hakemuksen lisäksi CV:n ja erillisen motivaatiokirjeen. Vaasan yliopistosta muodostui seitsemän mentori-aktori -paria.

Aktori Viljami Turpeinen opiskelee Vaasan yliopiston Strategic Business Development -maisteriohjelmassa ensimmäistä vuotta.

– Hain mentorointiohjelmaan mielenkiinnosta, koska ammatillisesti minua ei ole koskaan vanhempieni puolesta ohjailtu, vaan annettu ”vapaat kädet”. Tämän johdosta koen, että minusta on muovautunut hyvin itsenäinen ja oma-aloitteinen tavoitteideni suhteen. Nyt sparrailu henkilön kanssa, joka toimii tehtävissä, joihon minulla on kiinnostusta edetä, tuo hyvää kontrastia omien pohdintojen ohelle.

Mentori opastaa aktoria ja toisin päin

Hitachi ABB Power Gridsillä työskentelevä liiketoimintajohtaja Petri Kärki toimii Turpeisen mentorina. Hän odottaa pääsevänsä tukemaan ja opastamaan Turpeista mahdollisten haasteiden ylittämisessä ja sparraamaan häntä löytämään omat vahvuutensa.

– Mentorointi on antoisa tapa saada ja jakaa tietoa, jota muuten ei olisi saatavilla. Tässä prosessissa minulla mentorina on hyvä mahdollisuus oppia uutta ja nähdä asioita uudessa valossa. Saan prosessista varmasti uusia näkemyksiä, positiivista haastamista, uusia näkökulmia ja pääsen tutustumaan tulevaisuuden huipputalenttiin.

Turpeinen kertoo, että heillä on Kärjen kanssa tavoitteena tavata noin kerran kuussa. Tapaamiset ovat luonteeltaan hyvin rentoja. Turpeinen kokee, että hänellä kuitenkin on aktorina vastuu tuoda tapaamisiin sisältö, eli aiheet mistä hän haluaa milloinkin mentorinsa kanssa keskustella.

Tukea tulevaisuuden suunnitelmille

Tulevaisuudessa Turpeinen haaveilee oman verkkokaupan perustamisesta, sillä hän työskentelee parhaillaan pohjoismaisten verkkokauppojen parissa. Idea omasta verkkokaupasta on ehtinyt kyteä mielessä jo tovin.

– Olen pyöritellyt ideaa verkkokaupan perustamisesta parin kaverini kanssa päätöiden ohelle. Toisena suuntana voisi olla maisterin jälkeen tavoittelu Suomen liiketoiminnan osakkaaksi. Kolmantena suuntana minua kiinnostaa Hitachi ABB Power Gridsin kaltainen työnantaja, sillä yrityksen sisällä mahdollisuudet ja tehtävät ovat lähes loputtomat sekä projektit kansainvälisiä. Vähän pidemmällä tulevaisuudessa minua kiinnostaa työskentely hallitustehtävissä ja tämän johdosta olen suunnitellut HHJ-kurssin suorittamista.

Mitä mieltä olit jutusta?