Mentorointi saattaa alumnit ja opiskelijat toistensa luo

Aktori ja mentori keskustelevat
Tekniikan opiskelijoiden ainejärjestön Tutti ry:n alumneista koostuva Tuttialumnit ry alkoi luotsata mentorointiohjelmaa Vaasan yliopiston tekniikan opiskelijoille.

– Haluaisimme Tuttialumneissa tarjota opiskelijoille esimerkkejä ja samaistumismahdollisuuksia erilaisille urapoluille, kertoo Tuttialumnit ry:n hallituksessa mentorointipäällikkönä toimiva Tytti Niemi.

Jo yhdistyksen alkuajoista – vuodesta 2008 lähtien, on haaveiltu yhteistyöstä, jossa alan opiskelijat ja työelämässä olevat alumnit kohtaisivat. Niemi itse on valmistunut Vaasan yliopistosta diplomi-insinööriksi vuonna 2018.

Hakemuksia ohjelmaan tuli paljon. Niemi ja Tutti ry:n yrityssuhdevastaavana toiminut Anssi Löytynoja tutkivat hakemuksia ja löysivät helposti sopivia mentori-aktori -pareja. Niemi myöntääkin, että mentoroinnissa on kyse paitsi kokemuksesta, niin myös henkilökemiasta. Etätyöskentely mahdollisti maantieteellisten rajojen ylittämisen eikä haitannut, vaikka mentori ja aktori asuisivat eri kaupungeissa.

Mentori auttaa kohti uraunelmia

Mentori Matti Nisula ja aktori, tuotantotalouden opiskelija Petra Hakoniemi ovat sopineet tapaamisensa Vaasan kaupungin kirjaston kahvilaan.

Nisula työskentelee tuotekehityksen projektipäällikkönä Wärtsilässä Vaasassa. Hänen työtehtäviinsä kuuluu moottorikehitysprojektien vetäminen tuotekehitysorganisaatiossa. Nisula on valmistunut Vaasan yliopistosta diplomi-insinööriksi. Hän on toiminut aiemmin mentorina työpaikalla uudelle työntekijälle, mutta muuten mentorointi on hänelle uutta. Nisula kertoo lähteneensä mentoriksi, koska hän koki oppivansa siinä paljon myös itse.

– On kiinnostavaa kuulla aktorin kokemuksia ja näkemyksiä tämän päivän opiskelusta ja siitä, miten aktori näkee tulevan työelämän.

Viidettä vuotta tuotantotaloutta opiskelevalle Hakoniemelle työelämä on käynyt jo tutuksi. Opintojen ohella hän työskentelee ABB:lla sekä Tekniikan akateemiset -yhdistyksessä. Mentoroinnista hän on siitä huolimatta saanut jo paljon irti.

– Olen kuullut, ettei välttämättä milloinkaan tule sitä hetkeä, että tietää, mitä oikeasti haluaa tehdä isona. Toivoin mentorointiohjelman avaavan maailmaa hiukan lisää ja antavan jonkinlaisia oivalluksia siitä, mitä ainakin haluaisin ”isona” työelämässä kokeilla sekä kuulla niitä kuuluisia ”älä ainakaan tee näin” -viisauksia, Hakoniemi pohtii.

Kaikenlaisia asioita käsitellään

Yleinen käsitys lienee olevan, että mentorointi tarjoaa sparrausta vain uralla etenemiseen. Mutta se voi olla paljon muutakin.

– Mentorointiohjelmaa suunnitellessa tavoittelin mallia, joka tukee monenlaisia ja ajattelua haastavia keskusteluja, mutta eivät aseta liian tiukkoja rajoja tai painosta, Niemi kertaa.

Tällä hetkellä Nisulalla ja Hakoniemellä onkin meneillään keskustelu rahasta, sijoittamisesta ja siihen liittyvistä tavoitteista.

Nisulan mielestä tapaamisten tavoitteena on antaa aktorille paremmat eväät ja lisää näkökulmia siihen, mihin suuntaan hän itseään haluaa kehittää, mitä työnantaja arvostaa ja miten omaa taloutta kannattaa hoitaa.

– Mentorointiin voi kuulua laajempaakin keskustelua elämänhallinnasta, eli ei puhuta pelkästään opiskelusta, työnteosta tai urapolusta, Nisula kertoo.

Mentorointi suunnitellaan kuitenkin aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan huomioiden asiat, joihin hän eniten kokee tarvitsevansa sparrausta. Esimerkiksi yksi Hakoniemen tavoitteista oli opetella ja kehittyä LinkedIn-postausten tekemisessä. Nisula haastoi hänet sekä itsensä tekemään loppuvuonna 2020 viikoittain postauksen Linkediniin. Lähtökohtaisesti kumpikaan heistä ei ollut aktiivinen postaaja, joten he molemmat joutuivat epämukavuusalueelle, kuten Nisula asian ilmaisee.

– Oli hienoa huomata, miten kehittyi postausten tekijänä. Opin, millainen sisältö kannattaa muotoilla ja millaiset aiheet toimivat, Hakoniemi pohtii.

Mentorointiohjelmaan kuuluu kuusi tapaamista, mutta mentorointisuhteen ei tarvitse päättyä siihen. Nisulan mielestä sitä voi jatkaa esimerkiksi vuosittaisella puhelulla. Siinä vaihdetaan paitsi kuulumiset, niin myös tarkastellaan, onko itse määriteltyihin tavoitteisiin päästy.

– Olen jo tähän mennessä saanut paljon apua ja oivalluksia. Odotukset ovat ylittyneet moninkertaisesti. Matti on auttanut ja kannustanut minua voittamaan haasteita sekä oivaltamaan, miten voin konkreettisesti saavuttaa unelmiani, Hakoniemi sanoo.

Teksti: Tiia Alkkiomäki

Mitä mieltä olit jutusta?