Menestyksen polkuja rakentamassa

Yliopiston marmoriportti
Vaasan yliopistossa on alkanut uusi akateeminen vuosi. Eilen vietimme lukuvuoden avajaisia, ja myös uudet opiskelijat ovat saapuneet kampukselle. Yliopisto astui uuteen strategiakauteen tämän vuoden alussa. Tavoitteenamme on olla kansainvälisesti vaikuttava ja arvostettu tiedeyliopisto. Yliopiston ydin on kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Vahva perustutkimus ja monitieteiset tutkimusalustat ratkaisevat suuria globaaleja haasteita ja luovat kestävämpää tulevaisuutta.

Vaasan yliopisto on suuntautunut vastuulliseen liiketoimintaan ja luo edellytyksiä kestävälle kehitykselle. Yliopisto tuo innovatiivisesti yhteen liiketoiminnan, johtamisen ja teknologioiden osaajat. Seuraavan neljän vuoden aikana yliopistoa kehitetään erityisesti vahvistamalla tutkimusta ja sen vaikuttavuutta, uudistamalla kampusaluetta innovatiivisesti, vahvistamalla yliopiston kansainvälisiä ja kotimaisia verkostoja ja kumppanuuksia sekä edistämällä yliopistoyhteisön hyvinvointia ja osaamista.

– Panostamme määrätietoisesti tutkimukseen ja koulutukseen yliopiston profiilialoilla, joita ovat kauppatieteet, tekniikka, hallintotieteet ja viestintätieteet. Tutkimustamme uudistamme vahvistamalla monitieteisiä tutkimusalustojamme, joiden toiminta painottuu energiaan ja kestävään kehitykseen, digitaaliseen talouteen sekä innovaatioihin ja yrittäjyyteen, kertoo rehtori Jari Kuusisto.

Keskeisiä kehityskohteita ovat vastuulliseen liiketoimintaan ja viestintään, kestävään kehitykseen sekä uudistuvaan hallintoon liittyvä tutkimus. Yliopisto aikoo vahvistaa tutkimusta myös uusilla nousevilla teemoilla, joita ovat muun muassa älykkäiden energiaverkkojen resilienssi ja kokonaisturvallisuus, kompleksisuustutkimus, data-analytiikka ja sen hyödyntäminen sekä uudistuvan hallinnon kysymykset.

Vetovoimainen ja kestävän kehityksen mukainen kampus

Tärkeä osa yliopiston strategiaa on kansainvälisesti vetovoimainen kampus, jota uudistetaan parhaillaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

– Tavoitteenamme on rakentaa kampuksestamme ajanmukainen ja hiilineutraali kohtaamispaikka, joka luo erinomaiset edellytykset tutkimukselle, koulutukselle sekä yhteisöllisyydelle ja yhteistyölle, kuvaa Kuusisto.

Vaasan yliopisto kouluttaa eri alojen vastuullisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita johtamaan muutosta. Opiskelun ytimessä ovat ajankohtaiset, uusimpaan tutkimustietoon perustuvat sisällöt, teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ja opiskelijoiden omaehtoiset projektit. Yliopisto vastaa koulutustarjonnallaan osaamisen tarpeisiin kaikissa ikäryhmissä.

– Satsaamme vahvasti koulutuksen laatuun, digitalisaatioon sekä opiskelijoiden hyvinvointiin ja ohjaukseen. Koulutusohjelmiemme laatuleimat ovat osoitus pitkäjänteisestä kehittämisestä ja ne ovat tulleet yhä tärkeämmäksi kriteeriksi valita yliopisto. Kandidaatin tutkintoihin tulevat monialaiset opintomoduulit uudistavat koulutusta ja edistävät työllistymistä.

Polut menestykseen luodaan yhteistyöllä

Vaasan yliopiston koulutusta ja tutkimusta vahvistetaan alueellisella ja kansallisella yhteistyöllä sekä kansainvälisellä verkottumisella. Yliopisto tekee tiiviisti yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

– Haluamme, että meitä arvostetaan yhteistyökumppanina niin kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä kuin esimerkiksi alueemme merkittävässä, Pohjois-Euroopan suurimmassa energia- ja ympäristötekniikan osaamiskeskittymässä, Kuusisto kertoo.

– Pidämme tärkeänä tehtävänämme vaikuttaa energiasektorin uudistamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Vaasan yliopistoa kehitetään avoimena ja tasavertaisena yhteisönä, joka vetää puoleensa ja johon halutaan kuulua. Tärkein voimavara on hyvinvoiva ja osaava yliopistoyhteisö.

– Polkuja menestykseen luomme lahjakkaiden ja työstään innostuneiden työntekijöiden sekä motivoituneiden opiskelijoiden yhteistyöllä. Tarjoamme mahdollisuuden menestyksekkään yliopistouran rakentamiseen kansainvälisessä ja inspiroivassa yhteisössä, Kuusisto sanoo.

Polkuja menestykseen -strategia 2030:

Image

Visio

Vaasan yliopistoa arvostetaan kansainvälisesti menestyvänä ja vaikuttavana tiedeyliopistona.

Image

Missio

Teemme vaikuttavaa tutkimusta ja koulutamme osaajia tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskuntaa varten. Edistämme kilpailukykyä, innovaatioita ja kestävää kehitystä liiketoiminnassa, teknologioissa ja yhteiskunnassa.

Image

Arvot

Rohkeus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus.

 

Lue lisää

https://www.uwasa.fi/fi/yliopisto/strategia-ja-arvot

Teksti TIINA RAMSILA kuvitus WERKLIG

Mitä mieltä olit jutusta?